Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 193 1931, лютого 27. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 33/94

Від 27/ІІ 31 р.

Студентку І осін. дошкільн. курсу «А» Скоркіну Антоніну Васил. цього 27/ІІ 31 р. вважати виключеною із складу студентів Пед. Технікуму як // дочку позбавленого виборчих прав.

Підстава: повідомлення Богородицької сільради від 2/ІІ 31 р., № 71.

Директор П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 41 зв. – 42. Оригінал.