Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 205 1930, травень. – Твір вступника до Бердянського педагогічного технікуму В. Шведенко

Шведенко В.

Колективізація с/г

Колективізація с/г йде по всій Україні, але зустрічаються такі місця, що дуже помалу розвивається колективізація, коли порівнювати з другими місцями. Колективізація нам потрібна для того, щоб підвищити с/г, а в купі з ним нар.-гос., а від цього і будуть кращі прибутки для держави.

В нас зараз організовуються Со-зи, в которі ідуть селяни по своєму бажанні. Для Со-зів […] [197] все у кредит, різні машини, без яких не може обійтися с/г. Але ще багато залишилося не охоплені Со-зами, так звані індивідуали, що гадають, що в кінці п’ятирічки будуть всі // охоплені на 100 %, […] [198] будуть переведені з Со-зів на комуни. [199]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 43 – 43 зв. Оригінал.

Примітки

197. У тексті одне слово не прочитане.

198. У тексті одне слово не прочитане.

199. Помітка: Незад.