Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 184 1930, листопада 24. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 35

Від 24/XІ 1930 р.

За постановою колегії НКО від 5/XІ 1930 р., що надруковано в газеті «Народний вчитель», ч. 98 від 18-го листопаду 1930 р., негайно вилучити з книгозбірні Педтехнікуму й зняти з користування «Програми соціяльно-економічних дисциплін для вищих шкіл УСРР», видані методсектором НКО в 1930 році, які дають неправильні, не Ленінські настанови викладання соціяльно-економічних дисциплін у ВИШах, являючись по суті цілком недостатніми, теоретично хибними і своєю принциповою суттю правоопортунистичними, не можуть бути за знаряддя виховання нових // кадрів соціялістичного будівництва.

Директор Педтехнікуму [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 14 – 14 зв. Оригінал.