Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 189 1931, січня 27. – Наказ тимчасово виконуючого обов’язки директора Бердянського педтехнікуму Ю. Кара-Куркчі

Наказ №10/71

Від 27/І 31 р.

т. Бучинському Ол.Куз. доручається організувати антирелігійний семінар для студентів ІІІ-го та ІІ-го курсу за програмою курсів готування антирелігійного пропагандистського активу.

Робота семінару відбуватиметься в дні партосвіти три рази на декаду по дві години на час // від 1-го лютого до 10-го квітня 1931 р.

Для роботи в семінарі притягати і інших лекторів, погоджуючи питання з дирекцією та партосередком Педтехнікуму.

Т.В.О. Директора Кара-Курчі

Читав Бучинський

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 30 – 30 зв. Оригінал.