Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 202 1930. – План роботи дошкільного відділу Бердянського педтехнікуму на 1930 – 1931 навчальний рік

План роботи дошк. відд. Бердянського Педтехнікуму на 1930 – 31 навч. рік

Заслухання та обговорення планів та звітів викладачів на дошк. курсах, так річних, як і за періодами.

Заслухання та обговорення планів та звітів по дитячому садку при П-Т. Робота Д/В як керуючої бази для масових дошк. установ: 1). Організація кабінету дошк. практики; 2). Зв’язок з Райметодбюро (кер. секцією дошк. виховання); 3). Зв’язок зі школами (з групами); 4) Зв’язок з переддошк. установами (з яслами); 5). Організація вечірніх кімнат; 6). Постановка на зборах робітників дошк. установ доповідей так теоретичного, як і практичного змісту (орієнтовний список додається).

Масова робота Д/В з метою популяризувати ідеї дошк. виховання.

1. Постановка доповідей на виробництві;

2. Улаштування виставок, що характеризували б роботу дошк. установ;

3. Улаштування дошкільних походів;

4. Підготовка до літньої кампанії у місті й на селі.

Список тем по дошк. вихованню

Дошк. виховання за реконстр. доби:

1. Загальні принципи організації дошк. виховання.

2. Дошкільне виховання в 5-річному пляні культбудівництва.

Організація дошк. установ:

1. Організація дошк установ основного типу та примітивів;

2. Дошкільні та переддошкільні установи в колгоспі;

3. Дошкільні установи в житлокоопі;

4. Переддошкільні установи (ясла);

5. Нульові групи.

Окремі моменти дошк. виховання:

1. Організація дитячого колективу в дошк. установах;

2. Обумовлені моменти в роботі дошк. установ;

3. Елементи інтернаціонального виховання в дошк. установах;

4. Антирелігійне та класове виховання в дошк. установах;

5. Трудове виховання в дошк. установах та запровадження політехнізму;

6. Гра в дошкільних установах;

7. Образотворче мистецтво в дошк. установах;

8. Співи та музика в дошк. установах;

9. Природа в роботі з дітьми дошкільного віку;

10. Організація дитячого дозвілля;

11. Робота з жовтенятами;

12. Робота з батьками;

13. Живе слово в роботі з дітьми дошкільного віку;

14. Планування та облік в дошк. установах.

Зав. дошк. відд. Зіньківський

Примітка. Затверджено на Методкомі П. Т.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 140. – Арк. 242. Копія.