Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 208 1930, травень. – Твір вступника до Бердянського педагогічного технікуму Г. Довбні

Весняна засівна компанія та її значення

Весняна засівна компанія проводиться гарно тому, що маються колгоспи, вони мають страктори, гарно обробляти землю. Проводять землевпорядкування та продтрухають зерно, щоб не було ніяких пошкоджень зернові. Угноювати землю, щоб мати добрі врожаї, а цим самим підвищити сільське господарство та підвищити урожайність. Коли будуть скрізь колхози та оброблять землю, угноювати, підвищити врожаї, то цим й підвищиться наша промисловість. Коли промисловість підвищиться, то сільське господарство буде підвищувати свою продуктивність і також буде // підвищувати колективізацію, та колективні машини, як, наприклад, трактори, молотарки, бунарки тощо.

Довбня Григорій [202]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 47 – 47 зв. Оригінал.

Примітки

202. Помітка: Грам. – Зад.