Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 187 1930, грудня 27. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 61

Від 27/ХІІ 1930 р.

З 24-го листопаду 1930 р. лектора історії клясов. боротьби та політекономії Пахно В.В. вважається звільненим з посади за ідеологічне збочення при викладанні цих дисциплін.

Директор П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 25 зв. – 26. Оригінал.