Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 194 1931, лютого 27. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 34/95

Від 27/ІІ 31 р.

Студентку І осін. курсу «Б» Малюку Надію Михайлівну цього 27-го лютого 1931 р. вважати виключеною із складу студентів як дочку куркуля.

Підстава: повідомлення Самарино-Балківської с/госп. комуни «Шлях Ілліча», Мангуського району від 20/І 1931 р., № 160.

Директор ПедТехнікуму /Підпис/

Директор П-му [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 42. Оригінал.