Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 185 1930, листопада 28. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму І. Гальчинського

Наказ № 36

Від 28/XI 1930 р.

Бухгалтерові Педтехнікуму т. Головацькій пропонується не пізніш 29/XI 1930 р. оформити через Держбанк закріплення підписки лекторів та службовців Педтехнікуму на позику індустріялізації «П’ятирічка в чотири роки».

Директор Педтехнікуму [Підпис]

Читала: Головацька

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 14 зв. Оригінал.