Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Журавльова Алла Олександрівна

(Анкета А.О. Журавльової)

(10.09.1985, с. Воєводське Арбузинського р-ну Миколаївської обл.) – кандидат історичних наук (2011 р.). У 2002 р. закінчила середню школу в селі Воєводському. У 2002-2006 рр. навчалася на історичному факультеті Первомайського інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, отримавши диплом бакалавра зі спеціальності «Історик». У 2006-2007 рр. продовжила навчання в магістратурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, по закінченні якої отримала диплом магістра.

З вересня 2007 по червень 2009 р. – викладач кафедри історії та загальних дисциплін Первомайського інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. У 2007-2010 рр. – аспірант Одеського державного економічного університету. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію “Формування мережі залізничного транспорту в Південній Україні, її вплив на урбанізаційні процеси та розвиток торгівлі (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)”. Науковий керівник – Г.К. Парієнко.

Найважливіші статті А.О. Журавльової, що стосуються історії Південної України:

Роль С.Ю. Вітте в реформуванні Південно-Західної залізниці // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2008. – № 18 (74). – С. 185-190.

Взаємозв’язок розвитку Чорноморського басейну торгівлі з проектуванням залізничних шляхів на Півдні України // Культура народов Причерноморья. – № 145. –2008. – С. 143-145.

Вплив залізничних перевезень на розвиток аграрного сектору півдня України другої половини ХІХ ст. // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 232-234.

Особливості розбудови залізничного транспорту України в умовах приватного та державного фінансування (історичний аспект) // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2009. – № 7 (85). – С. 55-59.

Вплив залізничного транспорту на розвиток внутрішньої торгівлі Півдня України в другій половині XIX ст. // Наукові праці: науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Серія «Історичні науки». – Миколаїв, 2009. – Т. 100. – Вип. 87. – С. 20-23.

Будівництво внутрішньоміського залізничного транспорту та його роль у розбудові міст Південної України (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Вид. ХДУ, 2010. – Вип. ХХХІ-ХХХІІ. – С. 288-293 (у співавторстві з В.М. Красовським).

Особливості залізничної справи Півдня України за даними С.Ю. Вітте // Проблеми державотворення в Україні: матеріали регіональної наукової конференції, присвяченої 10-ій річниці ПІ ОНУ імені І.І. Мечникова, 22 травня 2008 р. – Первомайськ, 2008. – С. 11-14.

Роль іноземців в проектуванні залізничних мереж Півдня України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Перший крок в науку»]. – Луганськ, 2009. – Т. 10.– С. 59-63.

Періодизація будівництва залізничних шляхів Півдня України в другій половині XIX ст. // Регіональні дослідження в Україні: досягнення і проблеми: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-ій річниці утворення м. Первомайськ, 14-15 травня 2009 р. – Первомайськ, 2009. – С. 17-20.

Особливості господарського життя південного регіону напередодні розбудови залізничного транспорту / Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2-3 жовтня 2009 р. – Житомир, 2009. – С. 17-20.