Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Дорошенко Оксана Миколаївна

Андрій Демідов

(18.10.1982, м. Первомайськ Миколаївської обл.) – кандидат історичних наук (2010 р.). У 2000 р. закінчила Бандурську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. У 2000-2004 рр. навчалася у Первомайському навчально-науковому центрі Одеського національного університету. У 2005 р. закінчила магістратуру на історичному факультеті Одеського національного університету, отримала диплом зі спеціальності «Історія». Із 2007 по 2010 р. навчалася в аспірантурі Одеського національного університету. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Рід Скаржинських в історії Південної України (середина XVIII – початок ХХ ст.)». Науковий керівник – Т.Г. Гончарук. Із вересня 2005 р. – викладач кафедри історії та загальних дисциплін Первомайського навчально-наукового центру. З вересня 2009 р. – старший викладач кафедри історії та психології Первомайського інституту Одеського національного університету. З лютого 2012 р. – доцент кафедри історії та загальних дисциплін Первомайського інституту Одеського національного університету. З серпня 2012 р. – методист Первомайської міської централізованої бібліотечної системи.

З 2012 р. – член Всеукраїнського товариства краєзнавців. Сфери наукових інтересів: історія Південної України (кінець XVIII – початок ХХ ст.), історія роду Скаржинських та сімейна історія південноукраїнських дворянських родин. Займається пошуком та введенням до наукового обігу джерел з історії населених пунктів, що знаходяться на теренах сучасної Миколаївщини. Вивчає історію м. Первомайська за матеріалами місцевої преси. Автор більше 20 наукових праць.

Монографія О.М. Дорошенко, що стосується історії Південної України:

Рід Скаржинських в історії Південної України (середина XVIII – початок ХІХ століття). – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2011. – 164 с.

Найважливіші статті О.М. Дорошенко, що стосуються історії Південної України:

Йосип Петрович Скаржинський – визначний господар та меценат Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – № 13 (33). – 2006. – С. 150-158.

Внесок родини Скаржинських у розвиток архітектурної справи на території Південної України (кінець XVIII – ХІХ століття) // Етнос. Культура. Духовність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм», Чернівці, 23-24 вересня 2006 р. – Ч. 2. – Чернівці: Глибоцька друкарня, 2006. – С. 78-84.

Розвиток поміщицького господарства Скаржинських на території Первомайщини (остання чверть ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) // Сторінки історії, духовне життя Первомайська і Первомайщини: збірка доповідей регіональної наукової конференції, присвяченої 300-річчю заснування м. Первомайська. – Первомайськ, 2006. – С. 7-12.

Розвиток поміщицького господарства родини Скаржинських на території Південної України (остання чверть XVIII – перша половина ХІХ століття) // Чорноморська минувшина. Записки

Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2007. – Вип. 2. – С. 89-93.

Внесок родини Скаржинських у соціально-економічний розвиток Південної України ХІХ століття // Поляки на Півдні України XVII-ХХ століття: збірник наукових праць – Ольштин-Ополє-Вроцлав-Одеса, 2007. – С. 137-142.

Біографічний нарис родини Скаржинських (перша половина XVIII – початок ХХ століття ) // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 76. – Вип. 63. – Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МДГУ імені П. Могили, 2008. – С. 149-153.

Петро Михайлович Скаржинський: походження та діяльність // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 83. – Вип. 70. – Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МДГУ імені П. Могили, 2008. – С. 131-133.

Історія Ольгинсько-Скаржинської сільськогосподарської школи // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХІХ. – С. 249-255.

Духовна спадщина родини Скаржинських (історія Архангело-Михайлівської та Петро-Павлівської церков) // Культура народов Причерноморья. – № 164. – 2009. – С. 67-70.

Скаржинські у легендах та переказах Південного Побужжя // Генерація наукових ідей: соціально-економічні, суспільно-політичні, гуманітарні історичні культурологічні та правові аспекти дослідження проблем сучасного українського суспільства: збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вип. 1. – Первомайськ, 2011. – С. 180-187.