Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Козирев Олег Сергійович

(Анкета О.С. Козирева)

(20.01.1959, м. Миколаїв) – кандидат історичних наук (2005 р.), доцент (2008 р.). У 1974 р. закінчив восьмирічну школу № 40, а через два роки – середню школу № 13 м. Миколаєва. Працював слюсарем механоскладальних робіт цеху № 51 суднобудівного заводу імені 61 Комунара. У 1977-1981 рр. навчався на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г. Бєлінського зі спеціальністі «Історія», отримавши диплом з відзнакою з присвоєнням кваліфікації «Вчитель історії і суспільствознавства». З січня 1981 р. працював учителем історії у вечірній середній школі № 5, а з листопада – вчителем історії та суспільствознавства у середній школі № 52. З жовтня 1987 р. по серпень 1989 р. – організатор позакласної та позашкільної освіти середньої школи № 25.

З вересня 1989 р. – викладач кафедри історії КПРС і політичної економії Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г. Бєлінського. У зв’язку з неодноразовими перейменуваннями і реорганізаціями кафедри працював викладачем кафедри політичної історії і політичної економії (червень 1990 – травень 1992 р.); викладачем кафедри історії України та економічної теорії (травень 1992 – жовтень 1993 р.); старшим викладачем кафедри історії України та економічної теорії (жовтень 1993 р.), старшим викладачем кафедри українознавства (жовтень 1993 р. – вересень 2003 р.). З вересня 2003 р. – старший викладач, з вересня 2005 р. – доцент кафедри політології Миколаївського державного (з серпня 2010 р. – національного) університету ім. В.О. Сухомлинського.

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «В.Г. Мальований у суспільно-політичному русі України 70-80-х років XIX ст.» Науковий керівник – М.М. Шитюк. Діяльність В.Г. Мальованого міцно повязана з південноукраїнським регіоном. Він – дворянин Катеринославської губернії, дитинство провів в с. Андріївка Олександрівського повіту, вчився в Катеринославській гімназії. У 1870-х рр. був одним з найактивніших членів Одеської громади (цьому періоду діяльності В.Г. Мальованого присвячена друга глава дисертації О.С. Козирева), активно співпрацював з Єлизаветградською громадою, займався налагодженням звязків між південноукраїнськими громадівціями та М. Драгомановим у Женеві. О.С. Козирев – член Національної спілки краєзнавців України. Сфери наукових інтересів: російське народництво та українське народолюбство 60-80-х рр. XIX ст.; народництво в Україні та «єврейське питання». Лауреат обласної культурологічної премії ім. М.М. Аркаса в номінації «Просвітницька діяльність» (1996 р.). Автор понад 90 наукових праць.

Публікації про О.С. Козирева та рецензії на його праці:

Козырев Олег Сергеевич // Иудаика в странах СНГ и Балтии: Справочник / Редколлегия: Р.М. Капланов, В.В. Мочалова, Л.А. Чулкова / Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер»; Международный Центр университетского преподавания еврейской цивилизации (Еврейский Университет, Иерусалим). – М., 1999. – С. 123, 249.

Kozyrev Oleg // Academic Directory of Jewish Studies in the CIS and Baltic States / Moskow Center for University Teaching of Jewish Civilization «Sefer»; International Center for University Teaching of Jewish Civilization, Hebrew University of Jerusalem. – Moscow, 1999. – P. 119, 235.

Козирєв Олег Сергійович // Лауреати обласної премії ім. Миколи Аркаса: Альманах / Укладач І.І. Александренко. – Миколаїв: Атол, 2003. – С. 28.

Козирев Олег Сергійович // Лауреати обласної премії ім. Миколи Аркаса: Альманах / Укладач І.І. Александренко. – 2-е вид. доп. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2006. – С. 41.

Козырев Олег Сергеевич // Запорізькі єврейські читання 1991-2005 рр.: Каталог / Керівник проекту С.Ф. Орлянський. Редактор Б.Л. Естеркін / Запорізький національний університет; Запорізьке міське відділення товариства «Україна-Ізраїль». – Запоріжжя, 2006. – С. 18, 19, 42.

Козирева М.Е. Козирев Олег Сергійович // Навчально-науковий інститут історії та права (1974-2010 рр.). Присвячується 100-річчю з дня заснування МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: Видавництво МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 284-289.

Сарбей В.Г. До проблеми «Одеса в історії українського національного відродження кінця XVIII – початку XX ст.» // Одесі – 200: Тези доп. міжнар. наук.-теорет. конф. 6-8 вересня 1994 р. – Ч. 1. – Одеса, 1994. – С. 99-100.

Шкварець В.П. Історія рідного краю. Миколаївщина: погляд крізь віки: Історико-краєзнавчий нарис-посібник. – Миколаїв-Одеса, 2002. – С. 21, 96.

Орлянский С. В.О. Ключевский и некоторые заметки о работах участников Запорожских еврейских чтений // Восьмые Запорожские еврейские чтения / Запорожский государственный университет; Запорожское городское отделение общества «Украина-Израиль». – Запорожье: Диво, 2004. – С. 215, 216.

Довідкове виданя О.С. Козирева, що стосується історії Південної України:

Провідники духовності в Україні: Довідник / За ред. І.Ф. Кураса. – К.: Вища школа, 2003. – 783 с. (у співавторстві з М.О. Багметом, В.І. Гусєвим, М.С. Івановим, Г.Д. Казьмирчуком, Ю.В. Котляром та ін.).

Найважливіші статті О.С. Козирева, що стосуються історії Південної України:

В. Мальований в українському національному русі (70 – початок 80-х років ХIX ст.) // Четверта Академія пам’яті професора Володимира Антоновича 26-27 березня 1999 року: Доповіді та повідомлення. – К., 1999. – С. 181-194.

Володимир Мальований: сторінки біографії // Наукові праці: Збірник. – Т. 10: Історичні науки. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2001. – С. 57-61.

Соломон Яковлевич Виттенберг // Девятые Запоржские еврейские чтения. – Запорожье, 2005. – С. 330-335.

Фанни Абрамовна Морейнис-Муратова // Десятые Запорожские еврейские чтения. 11-12 мая 2006 г. – Запорожье. – С. 405-410.

Агітаційно-пропагандистська діяльність народництва в Україні у 70-80-х рр. XIX ст. та “єврейське питання” // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2008. – Вип. 12. – С. 38-47.

Громадсько-політична діяльність українського народолюбця Володимира Мальованого на початку 80-х рр. XIX ст. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 88. Вип. 75. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 140-148.

Громадсько-політична діяльність Володимира Мальованого в одеський період (1870-1879) // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 168. Т. 180. Історія. – C. 27-30.