Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Горло Наталя Віталіївна

(Анкета Н.В. Горло)

(10.10.1977, с. Мала Лепетиха Великолепетиського р-ну Херсонської обл.) – кандидат історичних наук (2007 р.), доцент (2011 р.). У 1994 р. закінчила Малолепетиську середню школу. У 1994-1999 рр. навчалася на історичному факультеті Запорізького державного університету, отримавши диплом за спеціальністю «Історія» і здобувши кваліфікацію «Історик, викладач історії і суспільствознавства». З листопада 1999 р. – архівіст Державного архіву Запорізької області. У листопаді 2000 – жовтні 2004 р. – аспірант Запорізького державного університету (заочна форма навчання). З вересня 2002 р. – викладач Запорізького коледжу радіоелектроніки і Запорізького професійно-технічного училища № 36. З вересня 2004 р. – асистент кафедри політології Запорізького національного університету, з вересня 2005 р. – викладач, з жовтня 2007 р. – старший викладач, з вересня 2010 р. – доцент кафедри політології Запорізького національного університету. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та економічий аспекти (50-70-ті рр. ХХ ст.)». Науковий керівник – М.О. Фролов.

Сфери наукових інтересів: соціально-економічна історія України другої половини ХХ ст., гідроенергетичне будівництво в Україні у ХХ ст., історична і політична регіоналістика. Досліджує соціальні і економічні процеси, пов’язані зі спорудженням водосховищ Дніпровського гідрокаскаду у 50-70-ті рр. ХХ ст. (у тому числі Каховського і Дніпродзержинського). Вивчає вплив гідробудівництва на соціальну сферу і екологічний стан Наддніпрянщини. Автор близько 45 наукових праць (зокрема, 25 наукових статей). E-mail:

Найважливіші статті Н.В. Горло, що стосуються історії Південної України:

Колгоспи Наддніпрянщини в умовах спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали четвертих наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди, Дніпропетровський національний університет / Редактор Голуб А.І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 166-171.

Позиція громадськості щодо спорудження Каховського водосховища (50-і рр. ХХ ст.) // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 р. / Ред. кол.: Котигоренко В.О., Дєдков М.В., Деркач Н.В. та ін. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ; Сімферополь: Доля, 2003. – С. 161-164.

Вирішення питання про захист важливих народногосподарських об’єктів під час спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. – Вип. ХІ. – С. 53-57.

Переселення в південні області України під час спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду (50-70-і рр. ХХ ст.) // Збірник матеріалів наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 2004 р. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – С. 311-316.

Проблема охорони природи під час спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду (50-70-ті рр. ХХ ст.) // Сторінки історії: Збірник наукових праць / Відп. ред. Н.Ф. Гнатюк. – К.: Видавництво «Політехніка», 2004. – Вип. 19. – С. 9-27.

Виплата компенсації переселенцям у період спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду як прояв нехтування людським фактором (50-70-і рр. ХХ ст.) // Література та культура Полісся / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Вип. 29: Регіональна історія та культура в українському і східноєвропейському контексті. – С. 191-196.

Роль людського фактора у період спорудження Дніпровського гідрокаскаду (50-70-і рр. ХХ ст.) // Грані. – Дніпропетровськ, 2005. – № 4 (липень-серпень). – С. 21-27.

Основні підходи до забудови сіл та житлового будівництва у зоні водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: історичний аспект (50-70-ті рр. ХХ ст.) // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2006. – Вип. 10. – С. 363-366.

Вплив гідробудівництва на Дніпрі на соціальну сферу Наддніпрянщини (50-70-ті рр. ХХ ст.) // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / Відп. ред. В.М. Даниленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 14. – С. 221-231.

Вирішення питання про масштаби і напрями переселення із зони затоплення водосховищ Дніпровського гідрокаскаду (50-70-ті рр. ХХ ст.) // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 11. – С. 278-280.