Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Горюнова Євгенія Олександрівна

(Анкета Є.О. Горюнової)

(05.11.1972, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2000 р.), доцент (2011 р.). У 1990 р. закінчила середню школу № 2, м. Сімферополь. У 1990-1995 рр. навчалася на історичному факультеті Сімферопольского державного університету, отримала диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». З листопада 1995 до листопада 1999 р. навчалася в аспірантурі Сімферопольского державного університету. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Соціально-політичні процеси в селі Кримської АРСР 1920-х років». Науковий керівник – Н.Є. Демент’єв.

З вересня 2000 р. – доцент кафедри країнознавчих дисциплін Таврійського екологічного інституту (м. Сімферополь); з вересня 2002 р. – завідувач кафедри країнознавства Таврійського екологічного інституту; з вересня 2005 р. – декан факультету «Країнознавство» Таврійського гуманітарно-екологічного інституту (м. Сімферополь); з вересня 2008 р. – доцент кафедри політичних наук та міжнародних відносин Таврійського національного університету імені В.I. Вернадського. Сфера наукових інтересів: політична історія Криму, земельні відносини у Криму. Автор 50 наукових праць, у тому числі 15 – з історичної проблематики.

Статті Є.О. Горюнової, що стосуються історії Південної України:

К вопросу об аграрной политике властных органов Крыма в 1920-е годы // Культура народов Причерноморья. – № 3. – 1998. – С. 127-130.

Мероприятия органов власти Крыма по регулированию поземельных отношений в деревне в 1920-е годы // Культура народов Причерноморья. – № 5. – 1998. – С. 194-203.

О политических настроениях крымского крестьянства в 1920-е годы // Культура народов Причерноморья. – № 3. – 1998. – С. 324-327.

Начало массовых политических репрессий в Крымской деревне в 20-х годах XX в. // Культура народов Причерноморья. – № 31. – 2002. – С. 88-92.

Политика коллективизации в Крымской деревне в первой половине 20-х годов ХХ века // Культура народов Причерноморья. – № 43. – 2002. – С. 159-163.

Политика социальной дифференциации в Крымском селе накануне массовой коллективизации // Культура народов Причерноморья. – № 33. – 2002. – С. 93-97.

Национальный вопрос через призму поземельных отношений в Крыму в 20-е годы ХХ века // Востоковедный сборник. – 2002. – Вып. 5. – С. 51-63

Политическая роль в крымской деревне групп крестьянской бедноты // Культура народов Причерноморья. – № 68. – 2005. – С. 132-135.