Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Захарченко Таїса Костянтинівна

(Анкета Т.К. Захарченко)

(07.02.1960, м. Бердянськ) – кандидат історичних наук (2006 р.), доцент (2012 р.). У 1977 р. закінчила середню школу № 9 м. Бердянська. Працювала лаборантом у Бердянському державному педагогічному університеті. З 1978 по 1984 р. навчалася на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства».

У 1984-2004 рр. працювала вчителем історії та правознавства у школах м. Бердянська. Отримала звання «старший вчитель» (2001 р.), «вчитель-методист» (2002 р.) та кваліфікацію «вчитель вищої категорії». У 1999-2004 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. У грудні 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Соціокультурний розвиток німецьких та менонітських колоній Північного Приазов’я (ХІХ – початок ХХ ст.)». Науковий керівник – С.Й. Бобилєва. З вересня 2006 р. – старший викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства, з 2010 р. – доцент кафедри всесвітньої історії та методики навчання історії, з 2012 р. – доцент кафедри філософії та всесвітньої історії Бердянського державного педагогічного університету. Є соредактором наукового видання «Права людини в контексті загальної декларації прав людини» (2009 р.) та членом редакційної колегії наукового видання «Північне Приазов’я» (2008 р.). Сфера наукових інтересів: історія національних меншин України ХІХ-XX ст. Автор близько 50 наукових праць.

Публікації про Т.К. Захарченко:

Слово про колегу: Захарченко Таїса Констянтинівна. – Бердянськ, 2010. – 12 с.

Захарченко Таїса Костянтинівна // Соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного університету: біобібліографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 114-118.

Щоб жити недаремно // Азовский вестник. – 5 февраля 2010. – С. 3.

Найважливіші статті Т.К. Захарченко, що стосуються історії Південної України:

Німецькі колонії Бердянського повіту // Наукові записки (історичні науки). Спеціальне видання іст. фак. Національного педагогічного ун-ту ім. М.П. Драгоманова й Бердянського державного педагогічного ун-ту. – К.-Бердянськ, 2002. – Вип. 46. – С. 47-51.

Особенности основания, адаптации и развития немецких и менонитских колоний Бердянского уезда // Вопросы германской истории. Сб. науч. тр. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 75-85.

Wie die Kultur in Kreis Berdjansk entstand // Lutherische Gemeinde. – Kirhengemeinde Berdjansk. – № 3. – 2003. – S. 12-15.

Міжетнічні відносини в Бердянському повіті (ХІХ ст.) // Вопросы германской истории. Сб. науч. тр. / Отв. редактор С.И. Бобылева. – Днепропетровск: РИО ДНУ, 2004. – С. 48-56.

Релігійний фактор в соціокультурному житті колоністів Бердянського повіту (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. – Чернівці, 2004. – Вип. 203-204. – С. 182-185.

Етносоціальні питання Північного Приазов’я (XVIII – поч. ХХ ст.). Утворення та ліквідація діаспори німців і менонітів // Державотворчі процеси і соціально-економічні моделі розвитку України на сучасному етапі: Зб. наукових статей: В 2-х т. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – Т. 2. – С. 74-78.

Культура садівництва та виноградарства німців і менонітів Північного Приазов’я (ХІХ – поч. ХХ ст.): перспективи реанімації галузей виробництва // Північне Приазов’я / За ред. В.В. Крижка, В.А. Папанової та ін. – Донецьк-Бердянськ: Норд-Прес, БДПУ, 2008. – С. 170-180.

Политика немецко-фашистских оккупантов в сфере образования на территории Приазовья (1941-1943 гг.): постановка проблемы // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – № 2. – 2008. – С. 130-132 (у співавторстві з В.А. Агєєвою).

Релігійне життя німецько-менонітського населення Північного Приазов’я (ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наука, релігія, суспільство. – № 4. – 2008. – С. 90-96.

Жизнь и быт южноукраинского населения в период оккупации (1941-1943 гг.) // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура / Сборник научных трудов V Международной научной конференции, г. Белгород, 23-24 января 2009 г. – Белгород: Государственный университет, 2009. – С. 397-400.