Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кавун Максим Едуардович

(Анкета М.Е. Кавуна)

(10.09.1978, м. Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук (2004 р.). У 1995 р. закінчив із золотою медаллю середню школу № 10 м. Дніпропетровська. У 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Історія». У листопаді 2000 – жовтні 2003 р. – аспірант Дніпропетровського національного університету. У жовтні 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Походження та рання історія міста Катеринослава». Науковий керівник – В.В. Іваненко.

З серпня 2003 р. – викладач кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету, з квітня 2007 р. по жовтень 2012 р. – доцент кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету. З листопада 2012 р. – завідуючий відділом «Музей історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області» Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького. З 1995 р. – член Всеукраїнської Спілки краєзнавців (нині – Національна Спілка краєзнавців України). З вересня 2008 р. – член правління Дніпропетровської обласної організації Національної Спілки краєзнавців України. З вересня 2007 р. – Голова Робочої групи Комісії Дніпропетровської міської ради з найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів, мостів та інших об’єктів на території міста. Сфери наукових інтересів: історія Південної України ХVIII-XX ст., історія архітектури, історична урбаністика, культурологія, краєзнавство, регіональна історія, історична топоніміка.

Досліджує історію Південної України, передусім, в історико-урбаністичному аспекті. Обстоює ідею ґрунтовного багатоаспектного вивчення історії м. Катеринослава – Дніпропетровська. Нагороди: стипендія Міжнародного Благодійного фонду «Смолоскип» (1996-2004 рр.); стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2006-2008 рр.); подяки міського голови м. Дніпропетровська (2006, 2009, 2011 рр.). Автор, співавтор і упорядник близько 350 публікацій, у тому числі 83 наукових праць (зокрема, 8 монографій, 1 археографічного видання, 1 брошури, 73 наукових статей), а також 261 науково-популярних праць (зокрема, 1 науково-популярної книги, 4 брошур, 256 науково-популярних статей), 2 науково-методичних праць.

E-mail:

Персональний сайт: www.mkavun.narod.ru

Рецензія на прац. М.Е. Кавуна:

Непомнящий А.А. Рец. на: Зуев В.Ф. Путешественныя записки Василья Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году / В.Ф. Зуев; / подг., вступ. ст., комм. М.Э. Кавуна; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины. – Днепропетровск: Герда, 2011. – 420 с.; ил. – (Editio princeps) // Український археографічний щорічник. – Вип. 15. – К., 2010. – С. 661-663.

Видання М.Е. Кавуна, що стосуються історії Південної України:

Дніпропетровськ: Віхи історії. – Дніпропетровськ: Грані, 2001. – 256 с. – (у співавторстві з А.Г. Болебрухом, І.Ф. Ковальовою, І.С. Стороженком, В.І. Лазебник, В.Я. Яценком, В.В. Іваненком, О.А. Удодом, О.В. Касьяновим, К.В. Поповою).

«Секретний» підрозділ галузі: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2001. – 376 с., іл. – (у співавторстві з В.С. Савчуком, Ф.П. Саніним, В.Я. Яценком, А.В. Портновим).

Старт в третье тысячелетие: Очерки о Приднепровье. – Дніпропетровськ: Проспект, 2002. – 304 с. – (у співавторстві з В. Платоновим, В. Морозом, Л. Пащук, В. Клименко, Л. Марковою).

Днепропетровск. Архитекторы. – К.: Издательский дом «А+С», 2006. – 196 с., ил. – (у співавторстві з Н.М. Кондель-Перміновою, М.П. Андрущенком, М.О. Лопатюком, С.І. Подолинним, В.С. Старостіним).

Історія міста Дніпропетровська. – Дніпропетровськ: Грані, 2006. – 596 с. – (у співавторстві з А.Г. Болебрухом, І.Ф. Ковальовою, І.С. Стороженком, О.М. Посунько, В.І. Лазебник, С.І. Світленком, А.І. Голубом, Т.М. Цимляковою, Л.М. Марковою, В.В. Іваненком, В.В. Стецкевичем, В.М. Сацутою, Г.Г. Кривчиком, С.А. Квіткою).

Живописець із Сурсько-Литовського (Федір Павлович Решетников): Біобібліограф. посібник / Упорядн. Т. Зайцева, І. Голуб, М. Кавун. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. обл. наук. біб-ка, 2006. – 8 с.

Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. – 4-те вид., переробл і доповн. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – 308 с. – (у співавторстві з А.Г. Болебрухом, В.С. Савчуком, С.І. Світленком, Є.І. Бородіним, В.В. Іваненком, В.Д. Мирончуком, О.В. Бойком, В.Я. Яценком, І.А. Шахрайчуком, Т.М. Кондратюком, І.С. Лісниковською, Ю.А. Лопатіним, С.І. Поляковим, А.М. Терновським, Р.Р. Хісамутдіновою.

Літописець міста на трьох пагорбах Михайло Шатров (1908-1985) (до 100-річчя від дня народження): Біобібліограф. покажчик / Упорядн.: І. Голуб, М. Кавун. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. обл. наук. біб-ка, 2008. – 32 с.

Євген Вучетич – творець монументальних шедеврів (до 100-річчя від дня народження): Біобібліограф. покажчик / Укл. М. Кавун, С. Пономаренко, І. Голуб; Дніпропетр. обл. універс. наук. біб-ка. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008. – 12 с.

Сады и парки в истории Екатеринослава-Днепропетровска. – Книга 1. Парк имени Т.Г. Шевченко. – Дніпропетровськ: Герда, 2009. – 144 с., ил.

Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. – Т. 1. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2009. – 448 с. (у співавторстві з В.І. Лазебник, В.С. Морозом, О.А. Репаном, С.І. Світленком, В.С. Савчуком, В.Д. Мирончуком, О.Б. Шляховим, М.П. Чабаном, О.О. Коником, В.Б. Єфимовим, О.В. Дяченко).

Зуев В.Ф. Путешественныя записки Василья Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году / подгот. текста, вступ.

статья, коммент. М.Э. Кавуна; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины; Днепропетр. нац. ист. музей им. Д.И. Яворницкого. – Днепропетровск: Герда, 2011. – XXVIII, 394 с., ил., карт. – (Серия «EDITIO PRINCEPS»).

“Екатерининская миля”: История памятника путешествия Екатерины II 1787 г. и основания Екатеринослава. – Днепропетровск: Герда, 2012. – 40 с. – (Исторические этюды Максима Кавуна; Вып. 1).

Найважливіші статті М.Е. Кавуна, що стосуються історії Південної України:

Картографічний матеріал кінця XVIII ст. як джерело з історії формування м. Катеринослава // Наддніпрянcький історико-краєзнавчий збірник. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Етюд-Сервіс, 1998. – С. 104-110.

Два Катеринослави: До проблеми історичного континуїтету в розвитку міських поселень Півдня України XVIII – першої половини XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 6. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2001. – С. 147-153.

Актуальні питання літочислення міст Півдня та Сходу України // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 16. – К.-Донецьк: Рідний край, 2001. – С. 259-264.

В.В. Коховський і становлення м. Катеринослава наприкінці XVIII ст. (Матеріали до історії міста) // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 10. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2002. – С. 138-145.

“Потемкинские деревни”: современные историографические прочтения культурного мифа // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва. – Кривий Ріг: ТОВ «Етюд-Сервіс», 2004. – С. 480-491.

Урбанізація Причорномор’я та Дніпровського Надпорожжя в контексті методологічного плюралізму світової урбаністики // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 3. – Дніпропетровськ: Нац. гірн. ун-тет, 2006. – С. 23-31.

Роль иностранного элемента в оптимизации процесса колонизации и урбанизации Новороссии в раннемодерновую эпоху // Вопросы германской истории. Немцы Украины и России в

конфликтах и компромиссах XIX-XX веков. – Днепропетровск: Пороги, 2007. – С. 43-57.

Перший історіограф Катеринослава: Архієпископ Гавриїл (В.Ф. Розанов) і процес формування історіографії, історичної культури та самосвідомості міста // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Вип. 6. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – С. 73-87.

Проблеми адаптації цивілізаційних концепцій Європейського Просвітництва у регіональному контексті Північного Причорномор’я (друга половина XVIII – початок XIX ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Вип. 7. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2009. – C. 28-42.

Ранний Екатеринослав как пространство культурного Пограничья в сознании современников (опыт прочтения российских мемуарных источников первой четверти XIX в.) // Фронтири міста: історико-культурологічний альманах. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – Вип. 2. – С. 80-91.