Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Камінська (Шаригіна) Олена Анатоліївна

(Анкета О.А. Камінської)

(05.08.1975, м. Херсон) – кандидат історичних наук (2010 р.), доцент (2012 р.). У 1992 р. закінчила середню школу № 4 м. Херсона. У 1999-2004 рр. навчалась у Херсонському державному університеті, отримавши диплом зі спеціальності «Історія» з кваліфікацією «Викладач історії, вчитель правознавства і суспільствознавства».

У 2005-2007 рр.працювала вчителем історії, філософії та права у Приватному ліцеї економіки, управління та права при Міжнародному університеті бізнесу і права. З вересня 2007 р. – викладач (з вересня 2008 р. – старший викладач) кафедри цивільного, господарського права і процесу Приватного вищого навчального закладу Міжнародний університет бізнесу і права, з січня 2009 р. – старший викладач кафедри теорії держави і права, філософії та гуманітарних дисциплін. У 2010-2011 рр. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. З вересня 2011 р. – доцент кафедри теорії держави і права, філософії та гуманітарних дисциплін Приватного вищого навчального закладу Міжнародний університет бізнесу і права. У листопаді 2006 – квітні 2010 р. – здобувач кафедри українознавства Херсонського національного технічного університету. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію « Історія виникнення і розвитку залізничного та морського транспорту на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.». Науковий керівник – В.Д. Сусоров. Сфери наукових інтересів: історія транспорту, соціально-економічна та політична історія України ХІХ-XX ст. Автор 25 наукових праць (зокрема, 1 монографії та 20 наукових статей).

Монографія О.А. Камінської (Шаригіної), що стосується історії Південної України:

Історія виникнення і розвитку залізничного та морського транспорту на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – Херсон: Вид-во ХДМІ, 2009. – 260 с.

Найважливіші статті О.А. Камінської (Шаригіної), що стосуються історії Південної України:

Історія Катерининської залізниці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Наукові праці: наук.-метод. журнал (Серія: Історичні науки). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 100. – Вип. 87. – С. 33-39.

Розвиток морського флоту Чорноморсько-Азовського басейну у другій половині XIX – на початку XX ст. // Наукові праці: наук.-метод. журнал (Серія: Історичні науки). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 104. – Вип. 91. – С. 46-50.

Передумови будівництва залізниць на Півдні України в другій половині XIX – на початку XX століть // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2009. – № 4. – С. 125-133.

Історія Одеської залізниці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Зб. наук. праць НДІ Українознавства. – К., 2009. – Т. ХХІV. – С. 220-228.

Історіографія розвитку залізничного та морського транспорту на Півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. ХХVІІІ. – С. 464-468.

Історія Харково-Миколаївської залізниці (друга половина ХІХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. XXXI. – С. 88-92.

Історія Курсько-Харково-Азовської залізниці (друга половина ХІХ століття) // Українознавство. – К.: НДІ українознавства Міністерства освіти і науки України, 2012. – № 1 (42). – С. 93-95.

Політика уряду Російської імперії щодо розвитку морського комерційного флоту Чорноморсько-Азовського басейну (друга половина ХІХ ст.) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історичні науки. – 2012. – № 6 (241). – С. 109-116.

Діяльність пароплавних компаній Чорноморсько-Азовського басейну (друга половина ХІХ століття) // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 9. – С. 35-40.

Проблеми розробки проектів будівництва залізниць на Півдні України // Наукові праці: наук.-метод. журнал. (Серія: Історичні науки). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 103. – С. 45-54.