Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Константінова (Циберт) Вікторія Миколаївна

Ігор Лиман

(29.03.1975, м. Запоріжжя) – доктор історичних наук (2011 р.), професор (2012 р.). У 1992 р. закінчила СШ № 88 м. Запоріжжя. У 1998 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Історія України». У 1999-2002 рр. навчалась в аспірантурі Запорізького державного університету. У 2003-2004 рр. працювала викладачем кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Джерела з соціально-економічної історії міст Південної України (остання чверть XVIII ст. – 1854 р.)». Науковий керівник – А.В. Бойко.

У 2004-2005 рр. – доцент Європейського університету. З серпня 2005 р. – доцент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. У листопаді 2009 – березні 2011 рр. – докторант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. У березні 2011 р. захистила докторську дисертацію «Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Науковий консультант – А.В. Бойко. З березня 2011 р. – професор кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. З 2012 р. – директор науково-дослідного інституту Історичної урбаністики. Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв. З 2005 р. організовує усно-історичні та етнографічні експедиції на базі Бердянського державного педагогічного університету. Сфери наукових інтересів: історична урбаністика, усна історія, історична регіоналістика.

Є науковим керівником чотирьох аспірантів. Є автором і упорядником 227 наукових праць (зокрема, 17 археографічних видань і монографій). Сторінки в Інтернет:

E-mail:

Публікації про В.М. Константінову та рецензії на її праці:

Крупина В. Константінова Вікторія Миколаївна // Українські історики. Біобібліографічний довідник. – Вип. 3. Серія «Українські історики». – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 136-137.

Константінова Вікторія Миколаївна // Соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного університету: біобібліографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 63-76.

Константинова Виктория Николаевна // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 720.

Войцехівський Ю., Руда Ю., Балута В. [Рец.] Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: Освіта України, 2006. – 528 с. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 13. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2008. – С. 304-305.

Мільчев В. [Рец.] Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: Освіта України, 2006. – 528 с. Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: Освіта України, 2007. – 631 с. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХІІ. – С. 265-266.

Кривошея І. [Рец.] Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман //

Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: Освіта України, 2006. – 528 с. // Історико-педагогічний альманах. – Вип. 2. – Умань, 2009. – С. 95.

Дерман И.П. [Рец.] Комплексное исследование истории высшего учебного заведения // Актуальные проблемы и перспективы современного гуманитарного знания: материалы международной научно-практической конференции (Невинномысск, 26 марта 2009 года) / отв. ред. С.Н. Артемов, О.Н. Палиева; НГГТИ. – Ставрополь: Литера, 2009. – С. 132-135.

Михайлюк В.П. Рецензія на книги: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: Освіта України, 2006. – 528 с.; Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: Освіта України, 2007. – 631 с.; Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К.: Освіта України, 2008. – 569 с. // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Ч. 1. – Луганськ, 2009. – С. 224-225.

Макаренко Т.П. [Рец.] Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: Освіта України, 2006. – 528 с. Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: Освіта України, 2007. – 631 с. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. ХІІІ. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 397-399.

Золотар Л. Рецензія на археографічне видання «Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету» / Zolotar L. Recenzja publikacji «Materialy z historii Berdianskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu» // Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. – 1(3)2010. – Rzeszόw. – S. 241-246.

Довжук І.В. Рецензія на монографію: Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки). – Запоріжжя, 2010 // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 42. – С. 701-703.

Мартиненко Ю. Рецензія на археографічні видання «Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» // Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. – 2(4)2010. – Rzeszόw. – S. 211-218.

Кочергін І.О. Історія Бердянського державного педагогічного університету в документах (Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. В 3-х томах. К., 2006, т. 1; 2007, т. 2; 2008, т. 3) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 7. – Дніпропетровськ: НГУ, 2010. – С. 225-230.

Водотика С.Г. [Рец.] Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки). – Запоріжжя: АА Тандем, 2010 // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 10. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – С. 253-254.

Грибовський В.В. [Рец.] Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман. – Т. 1-3. – К.: Освіта України, 2006-2008 / В.В. Грибовський // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 10. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – С. 247-251.

Полторак В. Від гімназії до університету: історія одного навчального закладу… [Рец.: Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман. – Т. 1-3. – К., 2006-2008] // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. – Одеса, 2010. – Вип. 5. – 164-165.

Васильчук Г.М. [Рец.] Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки). – Запоріжжя, 2010. – 596 с. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXIX. – C. 374-375.

Швидько Г.К. Південноукраїнське місто доби капіталізму // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 8. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – С. 233-235.

Прес-служба МОНМС України інформує. Славетні ювілеї // Вища школа. – 4/2012. – С. 3.

Венцева Н. Вовлечение студентов в исследование истории их alma mater как современная тенденция в образовательном процессе: опыт написания истории Бердянского государственного педагогического университета // New trends in education: research and development. – Gori: Gori Teaching University, 2011. – P. 81-84.

Ковальская С. Рецензия на многотомное археографическое издание «Материалы по истории Бердянского государственного педагогического университета» // Археография жене деректану улттык орталыгынын хабарлары (Известия национального центра археографии и источниковедения) / Министерство культуры и информации республики Казахстан. Комитет информации и архивов. – 2012. – № 1. – С. 116-119.

Швидько Г.К. Наукові здобутки дослідника півдня України професора А.В. Бойка та його учнів. Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок. Запоріжжя: Тандем, 2011, 374 с. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 9. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – С. 194-195.

Денисов Е.С. Даже часы истории имеют своих часовщиков // Денисов Е.С. Оглянуться в прошлое. – Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – С. 107-108. – Рецензія на видання: Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: Освіта України, 2007. – 631 с.

Денисов Е.С. Очередной рубеж // Денисов Е.С. Оглянуться в прошлое. – Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – С. 109-111. – Рецензія на видання: Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932-1953 роки) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІV. – К.: Освіта України, 2009. – 782 с.

Денисов Е.С. У истории нет конца… // Денисов Е.С. Оглянуться в прошлое. – Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – С. 111-112. – Рецензія на видання: Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К.: Освіта України, 2008. – 569 с.

Білівненко С.М. Рец.: Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції (матеріали історико-археографічних експедицій Північним Приазов’ям) / Упорядник В.М. Константінова. – К., 2012. – 416 с. // Фронтири міста: історико-культурологічний альманах / ред. В.В. Грибовський. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – Вип. 2. – С. 315-319.

Книги В.М. Константінової, що стосуються історії Південної України:

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: Тандем-У, 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Мільчевим, А. Бойком, Ю. Головко, С. Білівненком, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).

Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с.

Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: Освіта України, 2007. – 631 с.

“Бердянський літописець” Василь Крижанівський // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ-К.-Едмонтон: РА «Тандем-У», 2007. – 300 с.

“Кращий порт Азовського моря”. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів “Одеського Вісника” (1861-1875 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ-Таганрог: РА «Тандем-У», 2007. – 402 с.

“Повітова столиця”. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів “Одеського Вісника” (1876-1893 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ-Невинномиськ: РА «Тандем-У», 2007. – 380 с.

Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К.: «Освіта України», 2008. – 569 с.

Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932-1953 роки) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІV. – К.: Освіта України, 2009. – 782 с.

Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали історико-археографічних експедицій / Упорядник: В.М. Константінова. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – 532 с.

Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський вимір / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Запоріжжя: «АА Тандем», 2009. – 302 с.

Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки). – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 596 с.

Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – Запоріжжя, 2011. – 100 с.

Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – 376 с., іл.

Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції (матеріали історико-археографічних експедицій Північним Приазов’ям) / Упорядник В.М. Константінова. – К., 2012. – 416 с.

Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 253 с.

Бердянський державний педагогічний університет. Історія. Сьогодення / Авт.: В.А. Зарва, В.М. Константінова, І.І. Лиман та ін. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 286 с.: іл. (Колективна монографія).

Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953-1991 роки) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том V. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 638 с.

Найважливіші статті В.М. Константінової, що стосуються історії Південної України:

Соціальний розвиток південноукраїнських міст першої половини ХІХ століття // Наукові записки. Історичні науки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 46. – К.-Бердянськ, 2002. – С. 37-41.

Урбанізаційні процеси на півдні України в останній чверті ХVІІІ – середині ХІХ ст. // Література та культура Полісся / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – Вип. 27: Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. – С. 48-52.

Студії з історії розвитку південного регіону як напрям історіографічних досліджень з соціально-економічного розвитку південноукраїнських міст останньої чверті XVIII – середини XIX ст. // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 8. – С. 339-347.

Городское население Российской империи конца XIX века: гендерный аспект (на примере Екатеринославской губернии) // Женщина в российском обществе. – № 4 (53). – 2009. – С. 83-93.

Северное Приазовье: исследование устной истории как составляющая исторической урбанистики // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – Таганрог: Изд. центр Таганрог. гос. пед. ин-та, 2009. – № 2. – С. 362-367.

Південноукраїнська історична урбаністика на межі тисячоліть // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я. Пилипчук. – Вип. 47. – 2010. – С. 102-107.

Особливості конфесійного життя південноукраїнського “міського простору” 1861-1904 років // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії: вид-во «Логос», 2011. – Кн. 1. – С. 377-384.

Проблеми міського самоврядування і земства другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.: південноукраїнський аспект // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХIV-XV. – Дрогобич: Коло, 2011. – С. 255-263.

“Свої – чужі?”: взаємні міфи та стереотипи в свідомості українського та польського населення Північного Приазов’я (за матеріалами історико-археографічних експедицій) // Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / red. Andrzej Czyżewski, Rafał Stobiecki, Tomasz Toborek, Leonid Zaszkilniak. – Warszawa-Łódź, 2012. – S 171-180.

Науково-дослідний інститут історичної урбаністики // Фронтири міста: історико-культурологічний альманах / ред. В.В. Грибовський. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – Вип. 2. – С. 326-330 (у співавторстві з І. Лиманом).