Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Добровольська Вікторія Анатоліївна

(Анкета В.А. Добровольської)

(14.12.1978, м. Херсон) – кандидат історичних наук (2006 р.), доцент (2011 р.). До 1994 р. навчалася у Херсонській загальноосвітній школі № 41. У 1995 р. закінчила ліцей при Херсонському педагогічному інституті ім. Н.К. Крупської.

У 1995-1999 рр. навчалася на історичному факультеті Херсонського державного педагогічного університету, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». У 2000 р. закінчила магістратуру та здобула кваліфікацію магістра історії. З 1999 по 2001 р. працювала вчителем історії Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 31. У 2000-2001 рр. – методист учбово-методичного відділу Херсонського державного педагогічного університету. У 2001-2004 рр. – аспірант Херсонського державного технічного університету. У 2004-2005 рр. – вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Херсонської міської ради. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Історія жіночої освіти Півдня України (1901-1910 рр.)». Науковий керівник –В.Д. Сусоров.

З вересня 2005 р. – асистент кафедри українознавства Херсонського національного технічного університету, з 2006 р. – доцент цієї кафедри (зараз – кафедра історії України і культури професійного спілкування). У січні 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства. Член Національної спілки краєзнавців України. Сфера наукових інтересів: історія жіночої освіти Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Нагороджена Почесною грамотою Херсонської обласної ради (2011 р.). Автор близько 40 наукових праць (зокрема, 1 колективної монографії).

E-mail:

Монографія В.А. Добровольської, що стосується історії Південної України:

Дитинство наше забрала війна. Спогади та нариси про дітей війни – викладачів і співробітників університету. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2010. – 355 с. (у співавторстві з Ю. Бардачовим, Ф. Рогальським, Г. Сарібековим, В. Пучковою, В. Сусоровим, Л. Чирковою, Л. Голдун, Л. Козаковою, С. Микитась, Н. Скибою, С. Сусоровим, Н. Тоцькою).

Найважливіші статті В.А. Добровольської, що стосуються історії Південної України:

Становлення та розвиток системи жіночої освіти Півдня України на початку ХХ століття // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Видавництво ХДПУ, 2002. – Вип. VIII. – С. 108-115.

Жінка в національних школах Півдня України у 1901-1910 рр. // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – Вип. ХХІ. – С. 168-175.

Політика царського уряду в сфері національної освіти Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 84-86.

Підготовка вчителів-жінок Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХІІ. – С. 22-26.

Діяльність жіночих медичних та економічних шкіл Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Вип. XXVIII-XXIX. – С. 50-55.

Навчання в єпархіальних жіночих училищах Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 3. – С. 54-59.

Жіночі професійні школи Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові праці. Історичні науки. (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА). – Т. 96. – Вип. 83. – Миколаїв; Venezia: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, Ca’Foscari, 2008. – С. 157-161.

Викладання циклу суспільно-гуманітарних предметів у вищих жіночих школах Півдня України на початку ХХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: (зб. наук. пр.) / Ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Вип. 6. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2008. – С. 239-246.

Навчання в інститутах шляхетних дівчат Півдня України другої половини ХІХ – на початку ХХ століття // Історичний архів. Наукові студії: Зб. наук.праць. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 3. – С. 114-117.

Організація навчально-виховного процесу у жіночих гімназіях Півдня України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 2 (7). – Херсон: Олді-плюс, 2012. – С. 322-325.