Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Задерейчук Іван Панасович

(Анкета І.П. Задерейчука)

(11.04.1980, смт. Шумськ Тернопільської обл.) – кандидат історичних наук (2006 р.), доцент (2010 р.). У 1997 р. закінчив Шумську загальноосвітню середню школу № 2. У 1997-2002 рр. навчався на історичному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». У 2002-2011 рр. працював у Кримському юридичному інституті системи навчальних закладів МВС України. У 2009-2011 рр. перебував на посаді заступника начальника кафедри теорії та історії держави і права цього інституту. З жовтня 2011 р. працює в Міжнародному гуманітарному університеті. У вересні 2012 р. призначений в.о. завідувача кафедри соціально-економічних дисциплін Кримського економіко-правового інституту Міжнародного гуманітарного університету. Захистив кандидатську дисертацію «Розвиток освіти в німців Півдня України в 1789-1938 рр.». Науковий керівник – В.Ю. Ганкевич. Сфери наукових інтересів: історія України, міжнаціональні відносини на Півдні України, сучасні політичні процеси в Україні, методика викладання гуманітарних дисциплін. Автор понад 60 наукових праць. Е-mail:

Найважливіші статті І.П. Задерейчука, що стосуються історії Південної України:

Подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли в немецких колониях юга Украины в начале ХХ в. // Ученые записки Таврического

национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: История. – 2003. – Т. 16. (55). – № 2. – С. 21-26.

Переселение меннонитов на территорию Крыма // Вісник Чернігівського педагогічного університету. – 2006. – № 4. – С. 92-95.

Просветительская и экологическая деятельность И. Корниса и Ф. Вибе на юге Украины // Вісник Чернігівського педагогічного університету. – 2008. – № 5. – С. 41-45.

Роль бібліотек у просвіті німців Криму в ХІХ – першій половині ХХ ст. // Культура народов Причерноморья. – № 155. – 2009. – С. 110-114.

До питання формування та розвитку самоврядування в німецьких колоніях півдня України в першій половині ХІХ ст.: історико-правовий аспект // Кримський юридичний вісник. – 2009. – № 2 (6). – С. 219-226.

Клубні заклади в системі просвіти німців Криму 20-30-х рр. ХХ ст. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: Исторические науки. – 2008. – Т. 21 (60). – № 1. – С. 106-112.

Немцы Крыма в 1990-2004 годах // Немцы Сибири: история и культура: материалы VI Международной научно-практической конференции. – Омск: Издательский дом «Наука»; изд-во ОмГПУ, 2010. – С. 131-137.

Політика радянської влади щодо німецьких релігійних конфесій у Криму в 20-30-ті рр. ХХ ст. // Схід. – 2011. – № 3. – С. 99-102.

Німці Криму в системі професійної освіти в 20-30-ті роки ХХ ст. // Історичний архів. Наукові студії. – 2011. – Вип. 7. – С. 24-27.

Стан садівництва у німців Криму в ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – Вип. XXXIV. – С. 58-62.