Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Гузенков Сергій Григорович

(Анкета С.Г. Гузенкова)

(27.10.1978, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (2005 р.), доцент (2010 р.). У 1995 р. закінчив ліцей «Логос» м. Запоріжжя. У 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті Запорізького державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». У листопаді 2000 – жовтні 2003 р. – аспірант Запорізького державного університету. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Метричні книги як джерело з історичної демографії Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». Науковий керівник – Ю.П. Князьков. З січня 2004 по липень 2005 р. – асистент кафедри історії політології та права Запорізького національного технічного університету.

З липня 2005 по червень 2006 р. – старший викладач кафедри філософії Запорізького національного технічного університету. З липня 2006 р. – старший викладач, згодом – доцент кафедри історичної та правової освіти (кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін) Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Сфери наукових інтересів: історіографія, джерелознавство, інтелектуальна, соціальна історія та міжнаціональні відносини на Півдні України. Лауреат (третє місце) IV Міжнародного конкурсу «Уроки Голокосту – уроки толерантності» (2007 р.) Всеукраїнського центру вивчення Голокосту «Ткума». Як лауреат конкурсу пройшов стажування в інституті «Яд-Вашем» (Ізраїль) (2008 р.). Нагороджений почесними грамотами Запорізького обласного управління освіти та науки (2007, 2009 рр.). Автор понад 45 публікацій (зокрема, 1 індивідуальної і 1 колективної монографій, 2 навчальних посібників та методичних рекомендації, близько 40 наукових статей).

Монографії С.Г. Гузенкова, що стосуються історії Південної України:

Комунальний заклад “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради – 70. Історія та розвиток: учора, сьогодні, завтра / Редкол.: В.В. Пашков (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2009. – 120 с. (у складі авторського колективу).

Метричні книги Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: джерелознавчий нарис. – К.-Запоріжжя: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2011. – 124 с.

Найважливіші статті С.Г. Гузенкова, що стосуються історії Південної України:

Особливості фіксації неправославного населення у православних метричних книгах Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 16. – С. 18-24.

Особливості географічної атрибуції особи у метричних книгах другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // ІІ Міжнародний конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення / Українське історичне товариство, Інститут історії НАН України, Кам’янець-Подільський державний університет. Редактори: Л. Винар, О. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський; Київ-Нью-Йорк-Острог: Вид-во НаУОА, 2006. – Т. 2. – С. 231-237.

До питання про особливості архівного зберігання метричних книг (на матеріалах Державного архіву Запорізької області) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип. 7: До 40-ліття Українського Історичного Товариства / Національний університет «Острозька академія», Українське Історичне Товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред. А. Атаманенко. – Острог-Торонто-Нью-Йорк: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2006. – C. 200-216.

Церковні джерела про шлюби у традиційному суспільстві на півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 19. – С. 26-33.

З історії післядипломної педагогічної освіти області (за матеріалами Державного архіву Запорізької області) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХIІ. – С. 166-170.

Образ історії краю в освітньому просторі Запорізької області // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 19 (у 2-х кн.). Тематичний випуск: «Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». – Книга ІІ, частина 2. – К., 2009. – C. 350-360.

Регіональна історія в лещатах пам’яті // Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12-13 листопада 2010 р.). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 125-127.

Советское vs национальное: образование и региональная память на юго-востоке Украины (на материалах Запорожской области) // Историческая память, власть и дисциплинарная история. Материалы международной научной конференции, Пятигорск 23-25 апреля 2010 г. – Пятигорск-Ставрополь-Москва: Изд-во ПГЛУ, 2010. – С. 397-401.

Образ социалистического Запорожья в краеведческой литературе советского периода // Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база: зб. навук. / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал. І.В. Соркiна (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2011. – С. 398-406.