Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Єрмолін Денис Сергійович

(Анкета Д.С. Єрмоліна)

(14.10.1985, м. Дубна Московської обл., Росія) – кандидат історичних наук (2012 р.). У 2002 році закінчив середню загальноосвітню школу № 4 м. Печора (Республіка Комі). У 2002-2006 рр. навчався на кафедрі лінгвістики Факультету соціальних та гуманітарних наук Міжнародного університету природи, суспільства і людини «Дубна» (м. Дубна), отримав ступінь бакалавра лінгвістики.

У 2006-2008 рр. продовжив навчання в магістратурі на кафедрі загального мовознавства філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету, захистив магістерську дисертацію і отримав ступінь магістра лінгвістики. У жовтні 2008 – листопаді 2011 р. навчався в аспірантурі Музею антропології та етнографії ім. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію «Поховально-поминальна обрядовість албанців Буджака та Приазов’я (друга половина XIX – початок XXI ст.)». Науковий керівник – О.О. Новік.

З січня 2012 р. – молодший науковий співробітник відділу європеїстики Музею антропології та етнографії ім. Петра Великого РАН.

Сфери наукових інтересів: етнографія і усна історія балканських колоністів Південної України, історія старообрядницьких громад Приазов’я, поховально-поминальна обрядовість етнічних груп Балканського півострова, вивчення міських і сільських кладовищ Албанії та Косово. З 2007 р. щорічно проводить польові етнографічні дослідження в Приазов’ї, з 2011 – у Південній Бессарабії. У рамках етнографічного вивчення албанців Буджака та Приазов’я (кер. проекту О.О. Новік) провів дослідження поховально-поминального комплексу албанців України, зіставив структуру і специфіку обряду з етнографічними даними, що зафіксовані серед інших етнічних груп Південної України (болгар, гагаузів, українців, росіян), так і з власне балканським матеріалом (насамперед, серед населення Південно-Східної Албанії).

Автор понад 40 наукових публікації (статей, матеріалів конференцій, наукових звітів), учасник численних конференцій з доповідями з етнографії Південної України (Одеса, Бердянськ, Київ, Москва, Санкт-Петербург, Брянськ, Петрозаводськ, Тирана, Приштина, Мюнхен, Сіетл та ін.) E-mail:

Найважливіші статті Д.С. Єрмоліна, що стосуються історії Південної України:

Vendi i bim?sis? dhe i kafsh?ve sht?piake n? ritet fun?rale t? shqiptar?t e Priazovjes n? Ukrain? // Vjetar / Arkivi shtet?ror i Kosov?s. 43 – 44 / 2010. – Prishtin?, 2010. – F. 558-562.

Календарный поминальный цикл приазовских албанцев в балканском контексте // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 11 / Отв. ред. Е.Г. Федорова. – СПб.: МАЭ РАН, 2011. – С. 55-75.

Похоронный обряд приазовских албанцев (по материалам фотоиллюстративного фонда отдела европеистики и архива МАЭ) // Культурное наследие народов Европы. (Сборник МАЭ. Т. 57) / Отв. ред. А.А. Новик. – СПб.: Наука, 2011. – С. 156-215.

Представления о судьбе, смерти и загробном мире у приазовских албанцев // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2011. – № 2. – Том 4. – История. – С. 25-33.

“Приходи к нам завтра на обед” (поминальная обрядность приазовских албанцев) // Общество. Среда. Развитие. (Terra Humana). – 2011. – № 2. – С. 124-129.

Причитания у албанцев Украины: фольклорная форма и живая традиция // Традиционная культура. – 2011. – № 4. – C. 69-79.

Структура и характер современной погребально-поминальной обрядности албанцев Приазовья // Антропологический форум Online. – 2011. – № 15. – С. 163-193.

Этнографическое изучение албанцев Приазовья: этапы, итоги, перспективы // Этнографическое обозрение. – 2012. – № 1. – С. 213-220. (Online раздел).

Этнокультурные стереотипы потомков балканских колонистов Буджака и Приазовья // Музей. Традиции. Этничность. – 2012. – № 2. – С. 124-134.

Православное хаджийство: паломничество “задунайских” колонистов Буджака и Приазовья в Иерусалим в XIX – начале XX в. // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2012 г. / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); [отв. ред: Ю.К. Чистов]. – Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2013. – С. 393-399.