Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Караульна Олена Миколаївна

(Анкета О.М. Караульної)

(10.09.1956, с. Майське Бобринецького р-ну Кіровоградської обл.) – кандидат історичних наук (2005 р.), доцент (2010). У 1982 р. з відзнакою закінчила Київський державний інститут ім. О.Е. Корнійчука.

Працювала заступником директора з навчально-практичного роботи Миколаївського державного училища культури. У 2004 р. присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист» та кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії». Після закінчення аспірантури у 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Південь України кінця ХІХ – початку ХХ століття в контексті українського культурно-національного відродження». Науковий керівник – В.Д. Яремченко. Працювала заступником директора з навчально-практичного навчання Миколаївського державного училища культури. У 2005-2007 рр. – проректор з навчально-методичної роботи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З вересня 2007 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Інституту історії та права МДУ ім. В.О.Сухомлинського. З вересня 2010 р. – доцент кафедри філософської думки та культурології Навчально-наукового інституту історії та права. Брала участь у створенні та комплектації народного музею Південноукраїнського побуту та ремесел. Разом з творчою етнографічною групою Миколаївського державного училища культури взяла участь у польовій фольклорно-етнографічній експедиції по території населених пунктів Миколаївщині, які вважаються колишніми козацькими хуторами та змовниками. Сфери наукових інтересів: етнографія, джерелознавство та культура Півдня України. Автор близько 30 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 2 хрестоматійних збірок, більше 20 статей).

Публікації про О.М. Караульну:

Миколаївське державне вище училище культури. 50 років служіння культурі. 1954-2004 рр.: збірник нарисів і спогадів. – Миколаїв: Іліон, 2004. – 150 с.

Навчально-науковий інститут історії та права (1974-2010 рр.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011. – 452 с.

Видання О.М. Караульної, що стосуються історії Південної України:

Козацька веселка над Бугом. хрестоматія з народознавства. –Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2002. – 192 с. (у співавторстві з В.Я. Дрізо та О.О. Царельник).

Козацька веселка над Бугом. Свята та обряди за народним календарем в козацьких поселеннях Миколаївщини. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2010. – 170 с. (у співавторстві з В.В. Щукіним, В.Я. Дрізо, О.О. Царельник).

Миколаївське градоначальство в площині культурно-історичних процесів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Миколаїв, 2013. – 164 с. (у співавторстві з М.М. Шитюком).

Найважливіші статті О.М. Караульної, що стосуються історії Південної України:

Розвиток національно-музичної культури кінця ХІХ початку ХХ ст. на Миколаївщині // Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник. Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової. – Одеса: Друкарський дім, 2004. – № 5. – С. 15-18.

Бібліотечні установи як осередки становлення ідей національної культури на Миколаївщині кінця ХІХ – початку ХХ ст. //Бібліотечний вісник: збірка наукових праць. – К., 2004. – № 4. – С. 31-33.

Діяльність культурно-громадських товариств півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст. як приклад формування національної свідомості (на матеріалах Миколаївського губернаторства) // Інтелігенція і влада: громадсько-політ. наук. зб. Серія: Історія. – Одеса: Астропринт, 2006. – № 8. – С. 25-35.

Становлення архітектурних стилів на Миколаївщині кінця ХІХ – початку ХХ. // Міжрегіональна науково-практична конференція «Поліетнічна культура півдня України: історичні особливості формування та сучасні проблеми розвитку». – Миколаїв, 2007. – С. 28-33.

Культурний розвиток єврейських меншин Півдня України в контексті радянської національної політики 30-х років ХХ ст. (на прикладі роботи Миколаївського будинку єврейської культури) // МДГУ ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Вип. 75 – 2008. – С. 125-128.

Гастрольна палітра корифеїв російського театру на південноукраїнській сцені та її вплив на формування аматорського акторства (на матеріалах Миколаївського градоначальства кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 94. – Вип. 81. – Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. – С. 152-159.

Етнокультурний процес як сегмент ідеологізації суспільства (на прикладі роботи Миколаївського будинку єврейської культури у 30 – х рр. ХХ ст.) // Збірка наукових праць Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф. Кураса та Запорізького національного технічного університету. – Запоріжжя: НТУ, 2010. – С. 111-120.

Регіональна етнографічно-фолькоростична діяльність ХІХ ст. як новий етап національно-культурного відродження Півдня України // Аркасівські читання: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 242-245.

Діяльність культурно-громадських товариств Миколаївського губернаторства кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Вип. 3.32: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2012. – С. 86-94.

Наукова еліта Миколаївського губернаторства кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розвитку національної культури // Аркасівські читання: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2012 р.). – Миколаїв:МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 173-176.