Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Дмитрук (Волкова) Світлана Анатоліївна

(Анкета С.А. Дмитрук)

(13.04.1981, м. Прага) – кандидат історичних наук (2007 р.). У 1998 р. закінчила середню школу № 6 м. Сімферополя. У 1998-2003 рр. навчалася на історичному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію магістра історії. У 2002-2003 рр. – учитель історії Сімферопольської ЗОШ І-ІІІ ст. № 40. У 2003-2006 рр. – аспірантка кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Чехи на півдні України (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття)». Науковий керівник – А.А. Непомнящий. У 2006-2008 рр. – доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Кримського університету культури, мистецтв і туризму (м. Сімферополь) (із 2007 р. – за сумісництвом).

У 2007-2008 рр. – асистент кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. У 2007-2008 рр. – науковий співробітник науково-редакційної групи Кримської республіканської редколегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» (за сумісництвом). З 2012 р. – координатор зв’язків з навчальними закладами і громадськими об’єднаннями Національної спілки краєзнавців України. З 2008 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Слухач Літньої школи молодих учених країн СНД «Інтеграція та інновації» (м. Новосибірськ, 19-29 липня 2008 р.). Стипендіат Президента України для молодих учених 2006 р. За сприяння Чеської Республіки в Україні бере участь у написанні колективної монографії, присвяченої історії чехів в Україні. Здійснює підготовку статей до «Етнографічної енциклопедії України». Сфера наукових інтересів: історія чехів Південної України. Досліджує міграційні процеси, етнографічні особливості, матеріальну та духовну культуру чехів регіону в історії та сьогоденні. Автор понад 20 наукових праць (зокрема, 1 монографії та 2 брошур).

Рецензія на працю С.А. Дмитрук:

Хмарський В. Волкова С.А. Чехи на півдні України (друга половина XIX – перша третина ХХ століття) / За ред. професора А.А. Непомнящого. – Сімферополь: АнтіквА, 2006. – 160 с. // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2008. – Вип. 3. – С. 182-186.

Монографія, брошури С.А. Дмитрук, що стосуються історії Південної України:

Волкова С.А. Чехи на півдні України (друга половина XIX – перша третина ХХ століття) / За ред. А.А. Непомнящого. – Сімферополь: АнтіквА, 2006. – 160 с. – (Біобібліографія кримознавства; Вип. 6).

150 лет Крымской Богемке / Vltava; [авт.-сост. Светлана Дмитрук, канд. ист. наук]. – Симферополь: АнтіквА, 2011. – 14 с.

Чехи в Крыму 150 лет: Александровка (1862-2012) / Vltava; [авт.-сост. Светлана Дмитрук, канд. ист. наук]. – Симферополь, 2012. – 18 с.

Найважливіші статті С.А. Дмитрук, що стосуються історії Південної України:

Заселение чехами Перекопского уезда Таврической губернии: по архивным материалам // II Таврические научные чтения, посвященные 80-летию Центрального музея Тавриды. – Симферополь, 2002. – С. 94-97.

Новые документы Российского государственного исторического архива по истории чешской колонизации Таврической губернии в ХIX веке // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: История. – 2003. – Т. 16. – С. 9-13.

Из истории этносоциальных процессов в Таврической губернии во второй половине ХIX века // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2004. – Вип. 27: Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. – С. 78-84.

Прошения как источник по истории чешской эмиграции на юг Украины // Культура народов Причерноморья. – № 52. – 2004. – С. 16-19.

Чехи южных регионов Украины в 20-30-е гг. ХХ века: Днепропетровская, Запорожская, Херсонская области // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: История. – 2005. – Т. 18. – С. 56-59.

Чешская эмиграция в Крым и основание колоний во второй половине XIX в. // Чехи в Крыму: Очерки истории и культуры. Серия: История, культура и традиции народов Крыма: Книга четвертая. – Симферополь: АнтиквА, 2005. – С. 7-36.

Из истории чехов Украины в 20-30-е гг. ХХ века // Rada spolecenskich ved. – Brno, 2006. – S. 113-115.

Чешская эмиграция на юг Украины: вторая половина ХIX – начало ХХ века // Историческое наследие Крыма. – 2007. – № 20. – С. 177-188.

Допомога Чехословацької Республіки за часів Т. Масарика чехам півдня України на початку 20-х років ХХ ст. (за архівними матеріалами SUAP, м. Прага) // Перший чехословацький президент Томаш Гарріг Масарик і Україна: матеріали ІІІ Чесько-української наук.-практ. конф. «Шляхи розвитку культури чехів України», м. Київ, 17 березня 2012 р., НАУ / Посольство Чес. Республіки в Україні, Нац. авіац. ун-т, Укр.-чес. культур.-освіт. т-во «Вишеград», каф. історії та культурології НАУ; [редкол.: Л.Ф. Мухіна, І.І. Тюрменко, О.А. Радзивілл]. – К.: НАУ, 2012. – С. 55-57.

Чехи в Крыму – 150 лет: Богемка и Александровка (малая история) // Этнография Крыма ХІХ-ХХІ вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. – Вып. 3 / Отв. ред. М.А. Араджиони, Л.А. Науменко. – Симферополь: СГГ, 2012. – С. 161-170.