Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Коник Юлія Олександрівна

(Анкета Ю.О. Коник)

(21.09.1977, м. Херсон) – кандидат історичних наук (2012 р.). У 1994 р. закінчила середню школу № 46 м. Херсон. У 1994-1998 рр. навчалася на історико-правознавчому факультеті Херсонського державного педагогічного інституту, отримавши диплом зі спеціальності «Історія». У 1998-1999 рр. навчалася в магістратурі Херсонського державного педагогічного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». З вересня 1999 р. – провідний спеціаліст, з лютого 2002 р. – головний спеціаліст, з липня 2005 р. – заступник начальника відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату державного архіву Херсонської області. У листопаді 2007 – грудні 2011 р. навчалася в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Губернська межова служба південного правобережжя України (остання третина XVIII – перша третина ХІХ ст.». Науковий керівник – А.М. Катренко.

Сфери наукових інтересів: історія Південної України середини XVIII – середини ХХ ст., архівознавство, джерелознавство. Досліджує історію межування Південної України дорадянського періоду, історію митних установ довоєнного періоду. Запровадила термін «губернська межова служба» для збірного позначення межових підрозділів та посадових осіб, підпорядкованих губернським адміністраціям Південної України у складі Російської імперії. Автор і упорядник близько 40 наукових праць (зокрема, 8 науково-довідкових видань, 2 археографічних видань, близько 30 наукових статей).

Науково-довідкові видання Ю.О. Коник, що стосуються історії Південної України:

Немцы Херсонщины. Аннотированный перечень дел Государственного архива Херсонской области (1919-1930) / Сост.: А.В. Карпова (отв.), А. Айсфельд, Л.В. Виноградова, Ю.А. Конык, А.Н. Назарова, А.И. Шинкаренко; Науч. ред. О.В. Айсфельд. – Одесса: Астропринт, 2002. – 168 с.

Державний архів Херсонської області. Анотований реєстр описів: Фонди до 1917 року. До 85-річчя Державного архіву Херсонської області: / Автор-упорядник Ю. Коник; А. Карпова

(керівник проекту); Державний комітет архівів України, Державний архів Херсонської області. – Херсон, 2006. – 137 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

З історії українського державотворення на Херсонщині. 1917-1921: Анотований перелік справ / Державний комітет архівів України, Державний архів Херсонської області; Ред. кол.: В. Боровик (голова), В. Баранюк, В. Лебідь, О. Марущак, О. Шинкаренко; Автори-упоряд.: В. Баранюк, Л. Виноградова, Т. Іващенко, Ю. Коник та ін. – Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2009. – 224 с.: іл. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Карти і плани у фондах Державного архіву Херсонської області: Покажчик / Автори-упорядники: Т. Ю. Іващенко, Ю.О. Коник, В.О. Лебідь, І.Ю. Сінкевич, О.І. Шинкаренко; Державна архівна служба України; Державний архів Херсонської області. – Херсон, 2012. – 160 с.: іл. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Найважливіші статті Ю.О. Коник, що стосуються історії Південної України:

Огляд фондів Херсонського окружного комісара і комісара м. Херсона періоду нацистської окупації України // Архіви України. – № 1-3. – 2005. – С. 332-340.

Херсонська митниця (1797-1924): Огляд фонду № 7 / Державний архів Херсонської області. – Херсон, 2008. – Бібліотечка архіву. – Вип. 10. – 56 с.; іл.

Еволюція губернських межових установ півдня України останньої третини ХVІІІ ст. – першої третини ХІХ ст.: від Новоросійської межової експедиції до Херсонської губернської креслярні // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. ХХХ. – С. 77-85.

Межові архіви Південного правобережжя України: зародження, склад, проблеми збереженості документів (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Вип. 10. – 2009. – С. 60-81.

Складання генеральних карт і планів як напрямок діяльності губернської межової служби Півдня України в останній третині ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. // Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 74-94.

Участь працівників губернської межової служби півдня України у шляховому будівництві та сфері містобудування й архітектури (остання третина ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Державна архівна служба України, УНДІАСД; ?редкол.: С.Г. Кулешов (голов. ред.) та ін.?. – К., 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 66-76.