Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Каліновський Володимир Віталійович

(Анкета В.В. Каліновського)

(02.04.1987, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2012 р.). У 2004 р. закінчив із золотою медаллю середню загальноосвітню школу № 8 м. Сімферополя. У 2004-2009 рр. навчався на історичному факультеті Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності «Історик, викладач історії» та кваліфікацію «магістр історії». Листопад 2009 – жовтень 2012 р. – аспірант Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Православне духовенство в охороні культурної спадщини Криму (1837-1920)». Науковий керівник – А.А. Непомнящий. З 2008 р. – член Національної спілки краєзнавців Украни. Сфери наукових інтересів: історія Церкви в Криму у XIX – на початку ХХ ст., церковне пам’яткознавство Криму, єпархіальна періодика Південної України, біографії ієрархів південноукраїнських єпархій.

Створив перше комплексне дослідження, присвячене краєзнавчій роботі православного духовенства в Криму; досліджує маловідомі аспекти діяльності служителів культу; займається пошуком та введенням до наукового обігу джерел з церковної історії регіону, пам’яткознавчими та біографічними студіями. Автор близько 40 наукових праць (зокрема, 1 монографії та близько 40 наукових статей).

Рецензії на праці В.В. Каліновського:

Ковальова І.Ф. Гідне поповнення авторитетної книжкової серії // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2012. – Вип. 22. – С. 319-321.

Кутайсов В.А. Содержательное исследование по церковному крымоведению // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. –Сер.: Исторические науки. – 2012. – Т. 25 (64). – № 2. – С. 128-131.

Монографія В.В. Каліновського, що стосується історії Південної України:

“Древностей – и замечательных, и интересных, и красивых – непочатый уголок”: Церковное крымоведение (1837-1920) / под ред., вступ. ст. А.А. Непомнящего. – К.-Симферополь: Антиква, 2012. – 340 с., ил. – (Серия: Биобиблиография крымоведения; Вып. 18).

Найважливіші статті В.В. Каліновського, що стосуються історії Південної України:

Часопис “Таврические епархиальные ведомости” в культурно-суспільному житті Таврії у XIX ст. // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та пов. Десятої всеукр. наук.-теор. конф. Львів, 31 жов. – 1 лист. 2008 р. / Львівська нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2008. – С. 132-140.

Часопис “Таврические епархиальные ведомости” як біографічне джерело до характеристики видатних церковних діячів Таврійської губернії // Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії: на пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова): матер. Сьомої міжнар. наук. конф. (27-29 трав. 2009 р.) / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. запов. – К., 2010. – С. 33-40.

Монастирі Криму в студіях духівництва Таврійської єпархії (ХІХ – перша чверть ХХ ст.) // Краєзнавство. – 2010. – № 1/2. – С. 143-148.

Пам’яткознавча діяльність духовних осіб Таврії в роботі наукових товариств // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2010. – Вип. 17. – С. 221-231.

Церковне історико-археологічне товариство Таврійської єпархії // Питання історії науки і техніки. – 2010. – № 2. – С. 18-25.

Шляхом непорозумінь та компромісів: учені-археологи і таврійське духівництво в справі охорони пам’яток Криму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Чорноморський літопис. – 2010. – Вип. 2. – С. 73-77.

Краєзнавча робота в духовно-навчальних закладах Таврійської єпархії (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 40-44.

“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам’яток Криму // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: на пошану Київського митрополита Євгенія (Болховітінова): матер. Дев’ятої міжнар. наук. конф. (25-27 трав. 2011 р.) / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. запов. – К., 2011. – С. 122-124.

Монастир Св. Володимира й археологічне дослідження Херсонесу: нові свідоцтва про охорону християнських старожитностей Криму (друга половина ХІХ ст.) // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2011. – Вип. 19. – С. 281-290.

Музей християнських старожитностей у Херсонесі: з досвіду взаємин представників церкви і науковців у XIX – на початку ХХ ст. // Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. запов. – К., 2011. – С. 186-196.