Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 239 1932. – Звіт про стан заочного сектору Бердянського педагогічного технікуму

Звіт

про стан заочного сектору Бердянського Пед. Технікуму

Для переведення VІ прийому Пед. Технікум надіслав представників (лекторів) до Волновахського, Люксембурзького, Ст.-Керменчуцк., Ст.-Каранського, Ц.-Константинівського та Бердянського районів.

Завербовано за весь час існування заочного сектору до Шкільного відділу 198 осіб, Дошкільного – 8, Дошк. трьохрічного Пед. Технікуму – 43 та ЗКП – 39 осіб, разом 388 осіб.

Крім того, надіслано список 583 заочників від станиці Слов’янської, але адрес і справ технікум, не дивлячись на неодноразові нагадування, не має.

Лектора виїздили в усі райони для переведення настановних конференцій з заочниками. Зразу Технікум організував очну роботу при Пед. Технікумі, вступні лекції й зарахування, повідомивши про це всі Райо-зи і заочників.

В райони неодноразово Технікум писав листи і надсилав своїх представників по питанню організації очної роботи з студентами, але про конкретну переведену роботу в районах Технікум відомостів не має, бо Рай-зи на листи не відповідають (особливо Ст.-Керменчуцький, Ст.-Каранськ., Ст.-Микольський).

Головним недоліком в роботі – незадовільний зв’язок з Рай-зами, про що ставилось питання перед РПК, КК РСІ, ВІПКП.

На літо передбачається: 1. Продовження вступних лекцій, зарахувань. 2. Семінар в серпні для заочників VІ прийому при Райбазах. 3. Консультацію очну з питань, що виникли під час проробки.

Пом. Директора /Хоминська/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 31. Копія.