Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 219 1930, вересень. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Маріупольській окружній профраді

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят Освіти

Бердянський

Педагогічний Технікум

[…] [214] ІХ 1930 р.

Ч. 4

м. Бердянське

До Марокрпрофради

на № 565.

Бердянський Педтехнікум при цьому надсилає відомості про кількість студентів Педтехнікуму:

Студентів І курсу на шкільному відділі 162
Студентів ІІ курсу на шкільному відділі 128
Студентів ІІ курсу на дошкільному відділі 42
Студентів ІІІ курсу на дошкільному відділі 40
Студентів ІІІ курсу на шкільному відділі 86
Студентів ІІІ курсу на шкільн. на педпракт. 84
Разом 544

Крім того, прийнято студентів на осінній набір І кур. шкільного від. 80 ос.

І курсу дошкільного від. 80 ос.

Разом 160 ос.

Всього 704 ос.

Директор Педтехнікуму /Гальчинський/

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 148. – Арк. 5. Копія.

Примітки

214. У тексті цифра не прочитана.