Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 236 1932, серпня 22. – Протокол засідання трикутника Бердянського педтехнікуму

Протокол

Засідання Трикутника Технікуму

від 22 серпня 1932 р.

Присутні: т.т. Кара-Куркчі, Соболь, Іванов, М’яч, Артемонов, Черненко.

Повістка денна.

1. Випуск 6-ти місячних комсомольських педкурсів учителів 1-го концентру.

2. Поточні справи.

Слухали.

1. Випуск 6-ти місячних ком. педкурсів – інформація т. Кара-Куркчі.

Ухвалили.

1. Виходячи із академічної та педагогічної підготовки курсантів, розбити їх на три категорії:

І – ті т.т., що не мають абсолютно академзаборгованості.

ІІ – ті т.т., що мають кілька заборгованостей з поважних причин.

І, зрештою,

ІІІ – ті т.т., що мають слабу підготовку.

Всіх курсантів необхідно використати на педроботі, але з таким настановленням: товариші першої категорії допускаються до праці як самостійні робітники малої педкваліфікації; товариші другої категорії допускаються також, але з зобов’язанням скласти протягом 3 – 5 днів заборгованість; й, зрештою, товариші третьої категорії мусять скласти академзаборгованість й бути використані РВНО на педроботи в сильних педколективах під постійним безпосереднім керівництвом методично сильних учителів.

Запропонувати нараді лекторів розвести (за пед. і академ. характеристикою) курсантів по згаданих категоріях. Надсилаючи списки курсантів до РВНО за розкладкою Обл. ВНО, дати характеристику до кожного з них.

Закінчуючи роботу курсів, слід відзначити ударну роботу курсантів і лекторів та преміювати слідуючих т.т.:

Курсанти:

1. Артемонов 20 крб. і грамотою
2. Розумець 20 крб. і грамотою
3. Хомко 20 крб. і грамотою
4. Черненко 15 крб. і грамотою
5. Вейсберг 15 крб. і грамотою
6. Мельник 15 крб. і грамотою
7. Каменев 15 крб.
8. Уделова 15 крб.
9. Кіріченко 15 крб.
10. Кулик 10 крб.
11. Шлемова 10 крб.
12. Тереманов 10 крб.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 1. Копія.