Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 218 1930, травня 25. – Список осіб, зарахованих до Бердянського педагогічного технікуму

Список вступників

до Бердянського Педтехнікуму, що зараховані студентами І курсу Педтехнікуму за постановою приймальної комісії з 25 травня 30 року

Манулиця;

Старушенко;

Рекотов;

Гонтаренко;

[…] [213];

Капитоненко;

Ручка Галина.

Відмовлено за закінченням іспитів

Николенко Олексу.

Секретар приймальної комісії

25 травня 30 року.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 65. Оригінал.

Примітки

213. У тексті одне прізвище не прочитане.