Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 217 1930, травня 20. – Список осіб, зарахованих до Бердянського педагогічного технікуму

Список

вступників до Бердянського Педтехнікуму, що зараховані до І курсу в засіданні приймальної комісії з 17 та 20 травня 30 року

Швиденко Фекла;

Гришай Ніна;

Плетінь Галина;

Довбил Григорій;

Глоба Ніна;

Квасько Олена;

Кулик Іван;

Діхтяренко Марія;

Ручка Федір;

Літвінок Никифір;

Тоцька Вустя;

Гришко Тетяна;

Левіна Марія;

Краснопольська Клавдія;

Голштяпова Олена;

Фомічова Іра;

Шевенко Галина;

Іщенко Олександр;

Старченко Віра;

Юрченко Стефан;

Тарасенко Петро.

Відмовлено, як не витримавшим іспити:

Веселовська;

Дейдей Михайло.

Секретар приймальної комісії

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 64. Оригінал.