Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 221 1930, грудня 15. – Доповідь Бердянського педагогічного технікуму районному партійному комітету про стан і роботу педтехнікуму

Доповідь

Бердянського Педагогічного технікуму районному партійному комітету про стан та роботу Педтехнікуму

на 15 ХІІ 1930 року

Постанови Листопадового Пленуму ЦК ВКПб та ухвали ХІ та ХVІ партз’їздів поставили на всю височінь значення проблеми кадрів за доби соціялістичної перебудови нашої країни. Підготування нових фахівців – це одна з найважливіших складових частин соціялістичної перебудови країни. Завдання Педтехнікуму – всебічно підготувати вчителя-громадського діяча, що має виховувати дітей молодшого віку.

Побудова навчальної роботи Педтехнікуму випливає з його цілєвого настановлення виховати керівника соціялістичного виховання дітей – учнів молодшого концентра, НК[] [218], ФЗО та школи загального навчання. Цей керівник повинен мати знання, навички та вміння потрібні для того, щоб його робота відповідала вимогам сучасної радянської педагогіки, органічно зв’язувала виховний процес з місцевим соціялістичним будівництвом, давала політехнічну базу для дальшої роботи дитини.

Тому підготування цього керівника-учителя повинного дати йому не лише педагогічну, а й політехнічну обізнаність на базі належного політичного та соціяльно-економічного підготування.

Розгорнутий наступ на політехнічну освіту вимагає з педагога, озброєного марксо-ленінською наукою про політехнізм в теорії і на практиці. Тому перед Педтехнікумом і стоїть завдання підготовки педагогічних кадрів для політехнічної школи.

В Бердянському Педтехнікумі на початок навчального року лічилося по списку 710 студентів (разом із студентами Українського Відділу Маріуп. Педтехнікуму та 160 студентами, що були прийняті на перший курс осіннього прийому). На І-і курси замість 120-ти було прийнято 160, із розрахунком 40 на можливий відсів. //

На початок навчального року до Педтехнікуму:

Не прибуло на осінній прийом 43

Не прибуло студентів Бердянського Педтехнікуму 29

Не прибуло студентів бувш. Укр. Від. Мар. Педтехн. 15

Вчиться по інших ВИШах студ. Берд. та Мар. П-ма 33

Хворі і мають відпуск…2

Не повернулись з педпрактики студ. Бер. та Мар. П-ма 17

Виключено за неодвідування 3

Виключено за антисемітизм 1

Разом 143

Решта 567 та прийнято із інших технікумів 2.

Наявність на 15.ХІІ 1930 р. 569 студентів.

Таким чином, зараз в Педтехнікумі вчиться 569 студентів, які по відділах та курсах поділяються так:

Шкільний відділ

І-і весняні курси 122 студ.

І-і осінні курси 61.

ІІ-і осінні курси 117.

ІІІ-і осінні курси 130.

Разом на Шк. Від. 430.

Дошкільний відділ

І-і курси осіннього прийому 59.

ІІ-й курс 37.

ІІІ-й курс 34.

Разом 130.

Всього курсів 20, студентів 569, із них чоловіків 154 – 29 %, жінок 415 – 71 %.

За соц. станом студенти поділяються так:

Робітників 148 – 26 %.

Наймитів 5 – 1 %.

Бідняків 257 – 45,5 %.

Середняків 97 – 17 %. //

Службовців 33 – 6 %.

Кустарів 3 – 0,5 %.

Вихован. дит. буд. 7 – 1 %.

Труд. інтеліг. 20 – 3 %.

Разом 569 – 100 %.

Із 359 селян членів комун, артілів та Созів 231 – 64,5 %.

Одноосібників 128 – 35,5 %.

Із всієї кількості 569 студ.:

Комсомольців [] [219]79, членів та канд. КПбУ [] [220] осіб.

Для зазначеної кількості 569 студент. призначено Наркомосом 312 стипендій ([] [221] % із загальної кількості).

Розмір стипендії для І-х та ІІ-х курсів 27 карб.

та для ІІІ-х курсів 36 карб.

В минулі роки також були стипендії з місцевого бюджету (Окрбюджет 35 стипендій та Райбюджет 6 стипендій розміром по 16.50 коп.). Цього року стипендій місцевого бюджету ще немає, але про це поставлено питання перед Райвиконкомом і вирішення РВК не відбулося.

Із 569-ти студентів живе по гуртожитках Педтехнікуму 258 студентів, із них жінок 181, чолов. – 77.

Матеріяльне забезпечення студентів

Матеріяльне забезпечення студентів по гуртожитках недостатнє.

Педтехнікум має всього:

1. Ліжок 130.

2. Ковдр 50.

3. Матраців 90 (всі старі).

4. Простирадл 50 (всі старі).

Для мінімального забезпечення студентів постільним приладдям тимчасово використано майно курсів ЦК Партії.

Гуртожитки містяться в 5-ти приміщеннях, які не пристосовані спеціально для гуртожитків, особливо знов відведені, а саме:

1. Клюб Водмістран – де парове опалення зіпсовано і лише зараз ремонтується. //

2. Клюб Комунальників, де поруч із студентами живе сім’я пожежника і в його квартирі міститься піч, що опалює гуртожиток, і він не дає змоги студентам опалювати приміщення. Це ставить студентів в неможливі умови життя в цьому приміщенні, всі прохання Педтехнікуму до Містгоспу про його переселення ні до чого не привели.

3. Приміщення Міськробкому, яке теж мало пристосоване до житла.

У всіх гуртожитках не вистачає столів, стільців, умивальників, вішалок та інш. дрібних речей хатнього вжитку.

Треба відзначити, щодо поліпшення побутових умов студентів досить сприяв Міськробкоп [я11], завдяки чого майже всі студенти забезпечені взуттям та одягом.

Харчуються студенти в студ. їдальні Міськ. Робкопу. Спочатку організації їдальні і якість харчування і саме приміщення не задовольняло потреб студентів. Частина приміщення їдальні було зайнято поштетною Міськ. Робкопу, а тому студентам приходилось годинами стоять у черзі за обідом та сніданками, що давало великий відсоток спізнення на лекції. Зараз приміщення розширено і якість харчування порівняно з попереднім поліпшено.

Для покращення гігієничних умов життя студентів Педтехнікум устаткував для студентів пральню, яка вже зараз працює і найближчим часом мусить бути передана Червоному Хресту. Справа передачі затяглася з вини Червоного Хреста.

Комплектування лекторами

Комплектування Педтехнікуму викладачами відбувалося протягом серпня – вересня 1930 р. На роботу приймалися викладачі, головним чином, що їх рекомендовано Наркомосом. Всього прийнято нових викладачів 15 осіб.

Викладач Снадкін – Основи індустріяльн. виробництва.

Рославлев – Педологія.

Остапенко – Політ. години.

Соболь – Дидактика.

Пархоменко – Хемія. //

Безпала О.П. – Викладач математики.

Безпалий – Керівник педпрактики.

Молдавський – Викладач педагогіки.

Клещов Ф.Ф. – Основ с/господарства.

Неймер – Педології.

Дворніков – Військової підготовки.

Зиміна – Робітн. кімнати.

Хоминська – Комдитруху.

Гордус – Стрілкової підготовки.

Бучинський – мови і літератури.

Всього Педтехнікум на 10.ХІІ 30 р. має персоналу 31 особи, які за соцстаном поділяються так:

із робітників. 8

із селян. 11

із службовців 7

із службовців культу 2

із учителів. 3

Разом. 31

За віком:

Від 25 – 30 років 30 – 45 р. 45 – 50 р. Вище 50 р.
11 ос. 7 ос. 10 ос. 3 ос.

За освітою:

Вища Вища незак. Середня Нижча.
19 6 5 1

За педстажем:

Від 1 до 5-ти р. 5 – 10 р. 10 – 15 р. Вище 15-ти р.
4 7 7 13

Членів КПбУ 3-е (три особи).

На 15-е грудня Педтехнікум ще не має викладачів з таких дисциплін:

Історії клясової боротьби – 632 річн. годин.

Політ. економії – 561.

Соціял. гігієни – 204. //

Робота в майстернях (інструктор) – 260 год. річних.

[]

Методична робота

Керівництво методичною роботою Педтехнікуму відбувається через Методбюро та циклові комісії. Циклових бригад три: Суспільствознавча, Виробнича та Педагогічна. На Методбюрі розглядаються питання загальнометодичного порядку, питання соцзмагання, політехнізму та громадської роботи Педтехнікуму, на циклових бригадах – питання, що стосуються роботи в певних споріднених дисциплінах та розглядаються робочі пляни та методи роботи з окремих дисциплін. Треба відмітити недостатню роботу бригади суспільствознавчого циклу (за відсутністю керівника цієї бригади), яка мусить відігравати в роботі Педтехнікуму найголовнішу ролю.

Кабінети та лабораторії Педтехнікуму

Педтехнікум має шість кабінетів:

Фізичний кабінет та спец. лабораторія.

Хемічний кабінет та спец. лабораторія.

Природознавчий.

Педологічний.

Математичний.

Соціяльного виховання.

Крім цього, приступлено до організації кабінетів військової підготовки та соціяльно-економічного кабінету.

Стан кабінетів такий: фізичний кабінет має повне устаткування, достатню кількість приладдя для нормальної роботи з достатньою лабораторизацією проробки на грунті загальних політехнічних засад. Головною перешкодою в роботі кабінету є відсутність в ньому розподільчої таблиці для регулювання електричного току, що не дає можливості повністю використовувати все приладдя.

За складеним Педтехнікумом кошторисом вартість устаткування такої таблиці є біля 2000 крб., але за відсутністю таких коштів устаткування таблиці відкладено на 1931 – 32 операційний рік.

Хемічний кабінет з цього року реорганізовується і значно поповнюється. Реактиви та приладдя є ще недостатньо, але кабінет // працює добре і цілком став на шлях лабораторізації навчального процесу на засадах політехнізму, ставлячи достатню кількість лабораторно-практичних робіт та виготовлення потрібного приладдя самим кабінетом.

Кабінет Соціяльного Виховання обладнаний недостатньо, працює також недостатньо, наслідком чого є застарілість тих учбово-допоміжних матеріялів, що ілюструють роботу кабінету.

На черзі дня стоїть питання повної реорганізації роботи цього кабінету, ставлячи завдання збирати й вивчати досвід масової школи, дати можливість студентам вивчати різноманітні моменти роботи школи на цих матеріялах, керувати роботою студентів-практиків через консультаційне бюро надсилкою відповідних методичних листів з освітленням головнійших моментів шкільної та позашкільної роботи студента-практиканта.

Кабінет Природознавства цілком забезпечує активну лабораторно-практичну роботу 8-ми – 10-ти ланок (одного курсу), але робота кабінету не достатньо перейшла на шлях політехнізму. Недостатня також ув’язка дисципліни з питанням діялектично-матеріялістичної теорії викладання природознавства та питанням антирелігійного порядку, з якими дисциплінами мусить мати безпосередній і тісний зв’язок (лектор природознавства перевантажений роботою в Індустріяльному Технікумі).

Кабінети Математичний та Педологічний лише обслуговують потреби зазначених дисциплін шляхом відповідної ілюстрації матеріялу.

Бібліотека

Бібліотека Бердянського Педтехнікуму на сьогодні не задовольняє потреб майже 600 студентів, особливо приймаючи до уваги відсутність достатньої кількості соціяльно-економічної літератури та технічної літератури, що потрібна для політехнізації всієї роботи Технікуму. //

Для поповнення бібліотеки і всіх кабінетів Педтехнікуму відряджено одного робітника до Дніпропетрівського та Харкова для закупки потрібної літератури та приладь і реактивів для кабінетів.

Політехнізм

Запровадження політехнізму в Педтехнікумі зараз стоїть не в належному стані. По-перше, ще недостатньо політехнізовано навчальний процес з окремих дисциплін та роботу окремих кабінетів та лабораторій. Для політехнізованої підготовки по всіх курсах від першого до ІІІ-го курсу введено курс Основи виробництва с/госп. та індустріяльного.

Викладання цих дисциплін поставлено переважно практично, а саме: після попередньої лабораторної проробки теоретичного матеріялу проводиться цикл екскурсій по виробництвах, де студенти вивчають як організацію даного виробництва, так і побудову і роботу окремих машин та верстатів. Крім цього, на кожному курсі відведено відповідну кількість декад для агрономічного та індустріяльного практикуму на виробництві.

Агрономічна практика частково відбулася вже восени в радгоспі м. Бердянського та в Огород. Тресті, решту днів агропрактики студенти відбуватимуть навесні, виїхавши по радгоспах та колгоспах найближчих районів під час засівної кампанії.

Індустріяльний практикум студенти частково відбуватимуть на виробництвах м. Бердянського, а частково в майстернях Педтехнікуму, для чого за погодженням з міською Інспектурою Н.О. передбачалося при Педтехнікумі влаштувати центральні політехнізовані майстерні, перевізши машини та верстати із майстерень ФЗУ «Більшовик» і доручивши Педтехнікуму справу політехнізації учнів старших груп ФЗУ та вчительства м. Бердянського. Але ця робота до цього часу не розпочалася. Зараз в Педтехнікумі є лише одна устаткована майстерня, картонажно-палітурна, яка і працює з початку навчального року. //

Студорганізації

Організаційна структура студентів Педтехнікуму є така: на кожному курсі є профуповноважений, роботу яких об’єднує профком. На початку навчального року всі студентські організації майже зовсім не працювали, а тому всю організаційну роботу було переведено на вересень місяць. Від кінця вересня в Педтехнікумі утворено комсомольський колектив, секретарем якого є т. Остапенко – член КПбУ. Організовано чотири комсомольські осередки за принципом курсів.

Соцзмагання

Педтехнікум цього року змагається з Озівсько-Чорноморським Заводом та Індустріяльним Технікумом, про що складено відповідні угоди соцзмагання. Пакти угоди змагання з заводом і Індустріяльним Т-мом майже однакові. Всі пакти угоди пророблено по курсах та окремих бригадах курсів. Відбувається змагання між окремими курсами та бригадами курсів. По виконанню угоди соцзмагання всі лектори також взяли на себе певні зобов’язання. Змагання між лекторами належного темпу ще не прийняло, не маючи відповідного ентузіязму.

Комсомольські курси

При Педтехнікумі згідно з постановою Наркомосу та ЦК ЛКСМУ організовано короткотермінові курси підготовки комсомольців до педроботи.

І-і курси на 30 комсомольців – 1 ½ місячні, від 16.ІХ до 1.ХІ.

ІІ-і курси на 30 комсом. – 3-х місячні, від 16.ІХ до 15.ХІ 30 р.

ІІІ-і курси на 90 комсом. – 1 ½-місячні, від 5.ХІІ до 20.І 1931 р.

Із перших курсів зроблено 1.ХІ 30 р. випуск 30-ти комс.-учителів.

Із других курсів зроблено 15.ХІІ випуск 27 комсом.-учителів.

Недовипуск трьох комсом. пояснюється тим, що вони кинули вчитись, про що повідомлено РК ЛКСМ своєчасно.

ІІІ-і курси почали свою роботу замість 5-го грудня 7-го грудня за відсутністю комсомольців.

На 15.ХІІ 30 р. замість 90 комс. при//було лише 37 комсомольців.

Не виконали мобілізацію такі райони:

Бартанський район [] [222] комс.

Бобринський район [] [223] комс.

Апостолівський р-н. 12 комс.

Божедарівський (недовиконано) 3-х комс., про що повідомлено ЦК ЛКСМ.

Керівництво.

Керівництво роботою Педтехнікуму з боку Наркомосу полягало в тому, що надсилало навчальні пляни, методлисти в справі активізації її метороботи, вказівки щодо змісту та форм переведення агро-індустріяльного та педагогічного практикуму. Але треба відмітити, що навчальні пляни надсилались із великим запізненням, та часто змінювались: так, за час від 1/Х до 1/ХІІ відбулося п’ять змін навчальних плянів, причому деякі зміни були значними, і все це відбивалось на навчальній роботі Педтехнікуму, викликаючи часті ломки робочих плянів, бо зміни годин, відведених на ту чи іншу дисципліну, вимагали й змін кількості та дозування матеріялу.

Останній навчальний плян одержано для шкільного відділу 1-го грудня, для дошкільного – 3-го грудня ц. р., за якими на весь курс Педтехнікуму замість [] [224] платних годин призначено лише 3126 год., решта годин відводиться на практику педагогічну та агрономічну і індустріяльну, керівництво яких викладачам не оплачується (навчальні пляни на час їх одержання додаються).

Щодо програм до роботи Педтехнікуму, то вони були одержані лише 1.ХІ – до цього часу приходилось складати робочі пляни, орієнтуючись на програми попереднього року для Педтехнікуму.

Треба відмітити, що керівництво роботою дошкільного відділу з боку НКО майже зовсім не було, крім надісланих трьох навчальних плянів, які теж значно відріжняються один від одного. //

Програми спецдисциплін для дошкільного відділу і до цього часу зовсім немає, хоча було повідомлення від НКО, що вони мають бути на кінець листопада. А оскільки робота на дошкільному відділі ще нова і спеціалістів за цим фахом майже немає, то продвинути роботу без будь-яких вказівок надзвичайно важко.

Що ж торкається організації та керівництва педпрактикою студентів, тут були дані відповідні вказівки своєчасно, але все ж таки слід відмітити недбайливе ставлення апарату НКО щодо розподілу практикантів по району. Так, за розподілом НКО на практику студентів ІІ-го курсу значилось 15 осіб для надіслання до Стильського району; студенти були надіслані, прибули до Старо-Бешевської [] [225] НО, де їм було повідомлено, що Стильського району зовсім немає, а оскільки Старо-Бешевський район і район [] [226], то розподілити по школах їх не було змоги і вони через декілька днів повернулись назад, а звідси даремна витрата часу, коштів, енергії студентів та утворення несприятливих умов на перших кроках молодого вчителя.

Дитсадок.

При Педтехнікумі є дитсадок, який до 1.ХІІ 30 р. працював на самоутриманні, завдяки чого склад дітей був із більше спроможних шарів населення. Постановою Президії міської ради було ухвалено: дитсадок (три групи) взяти на місцевий бюджет, а тому Педтехнікум від 1.Х зовсім змінив склад дітей, прийнявши до дитсадку виключно дітей робітників заводів. Але кошторису дитсадку не затверджено і він стоїть під загрозою закриття. Приймаючи до уваги, що Бердянський Педтехнікум в цьому році має чотири курси дошкільного відділу, на яких вчиться 130 студентів, і вся ця кількість студентів мусить весь час свого навчання проходити педагогічну практику в дитсадку під керівництвом викладачів Педтехнікуму, та крім того Педтехнікум мусить проводити педологічно-дослідну роботу з дітьми дошкільного віку, Педтехнікум вважає, що закриття цього садку // абсолютно неприпустимо, особливо приймаючи до уваги соціяльний стан дітей, про що поставлено [] [227] Міськ. Радою.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 148. – Арк. 68 – 79. Копія.

Примітки

218. У тексті одна літера не прочитана.

219. У тексті одна цифра не прочитана.

220. У тексті цифра не прочитана.

221. У тексті цифра не прочитана.

222. У тексті цифра не прочитана.

223. У тексті цифра не прочитана.

224. У тексті цифра не прочитана.

225. У тексті одне слово не прочитане.

226. У тексті одне слово не прочитане.

227. У тексті два слова не прочитані.

я11 Треба відзначити, щодо поліпшення побутових умов студентів досить сприяв Міськробкоп – У рекламі, поміщеній у виданні «Бердянский государственный курорт. Справочник» (Бердянськ, 1928), зазначено:

«Бердянский городской рабочий кооператив «Горрабкоп». 27 розничных магазинов по всему городу и окраинам. Продажа промтоваров и предметов первой необходимости. Собственная хлебопекарня, колбасное производство, винный подвал» (с. 50).