Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 226 1930, жовтень. – Список комсомольців, мобілізованих до Бердянського педтехнікуму

Список

студентів Бердянського Педтехнікуму, мобілізованих в рахунок 4000 [229]

Початок занять від 10.Х 1930 р. [230]

Мобілізовано до Педтехнікуму 30 чол.

Прибули:

Старо-Каранський район

Лисенко І.А 13.Х 1930 р.

Поліцькова П.П. 13.Х 1930 р.

Ротто Г.І. 17.Х 1930 р.

Першемайський район

Линник І. 13.Х 1930 р.

Шуть О. 13.Х 1930 р.

Іванченко Н. 13.Х 1930 р.

Коваль К. 16.Х 1930 р.

Буденівський район

Долгова В. 16.Х 1930 р.

Барданова 21.Х 1930 р.

Старо-Кеременчик

Васильєва Е. 19.Х 1930 р.

Тазбаш В. 19.Х 1930 р.

Харамурза А. 19.Х 1930 р.

Бердянський район

Ілющенко

Кулік

Кошель

Коваленко

Протасенко

Носаченко

Коларівський район

Трохимчик С.С. 26.Х 1930 р.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 12. Копія.

Примітки

229. Так у тексті.

230. Помітка у нижньому лівому куті документу: Складено на 1/ХІ 1930 р. Певно: секретар [Підпис].