Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 225 1930, жовтня 8. – Відношення Бердянського педтехнікуму Бердянському райкому комсомолу

Копія

До Бердянського РК комсомолу [228]

З метою забезпечення провідного політичного складу та зміцнення партійно-комсомольського прошарування педкадрів ЦК КПбУ ухвалив мобілізувати 3000 комсомольців для вступу до Педагогічних Технікумів [я12].

З загальної кількості мобілізованих до Бердянського Педтехнікуму призначено 30 комсомольців, із яких по Бердянському району призначено мобілізувати шістьох комсомольців, які мусять прибути до технікуму до 10-го жовтня 1930 р.

Освіта комсомольців мусить бути за семирічку, але можливо мобілізувати і з нижчою освітою, якщо вони працювали по комдитруху, виходячи з того, що деякі з них не матимуть формальної освіти за семирічку, але зможуть відповідати навчальному пляну технікуму та проходити його програм.

Директор Педтехнікуму Гальчинський

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 8. Копія.

Примітки

228. Помітка на лівому полі документу: Вих. Ч. 4. 8/Х 30 р.

я12 У цьому ж 1930 р. структура освітніх установ зазнала змін:

«Система педагогічної освіти, запроваджена у 1920 р., проіснувала до 1930 р. У той же час у межах СРСР єдиної системи педагогічної освіти, як і системи народної освіти до 1930 р., не існувало. Це негативно відбивалось на вирішенні завдань підготовки учительських кадрів. З 1930 р. після попередньої дискусії була проведена уніфікація вищої і середньої спеціальної освіти Союзу РСР, зокрема і педагогічної освіти. Цей акт законодавчо був закріплений Постановою ЦВК і РНК СРСР від 23 липня 1930 р. «Про реорганізацію вищих шкіл, технікумів і робітфаків» та постановою РНК УСРР від 11 серпня 1930 р. «Про реорганізацію мережі і системи педагогічної освіти».

На території Радянського Союзу, зокрема й України, встановлювалися такі типи педагогічних навчальних закладів: вищі педагогічні навчальні заклади (інститути); середні педагогічні навчальні заклади (педтехнікуми); короткотермінові педагогічні курси» (Курило В.М., Шепотько В.П. Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки. – К.: «Деміур», 2006. – С. 66).