Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 223 1930, жовтня 30. – Таємне відношення Народного комісаріату освіти директору Бердянського педтехнікуму

Таємно

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

30/Х 30 р.

№ 1123/т

До директора Бердянського Педтехнікуму

З метою забезпечення провідного політичного складу та зміцнення партійно-комсомольського прошарування педкадрів ЦК КПбУ ухвалив мобілізувати 3000 комсомольців для вступу до пед. технікумів.

Приймальним комісіям при зарахуванні до пед. технікумів мобілізованих належить обережно підходити до кожного окремого комсомольця, індивідуалізуючи академ. вимоги та виходячи з того, що хоча деякі з них не матимуть формальної освіти за 7 річку, але зможуть відповідати навчальному пляну технікуму та проходити його програм.

На протязі учбового року для відстаючих моб. комсомольців утворити допоміжні гуртки та індивідуальну консультацію, завести буксир, шефство тощо.

З загальної кількості мобілізованих, до В/технікуму призначено 30 комсомольців, які прибудуть до технікуму до 10 жовтня.

До приїзду комсомольців, В/ потрібно зв’язатись з районами мобілізації для інструктажу та інформації.

Після закінчення мобілізації та прийому звітні відомості подати до НКО негайно.

При цьому додається список районів.

Керівник сектору кадрів Корнетов

Ст. пед. інспектор Пляченко

З оригіналом згідно:

Зав. таємн. част. [Підпис] /Воскобойнікова/

Тираж 55 пр.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 1. Копія.