Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 214 1930, травень. – Твір вступника до Бердянського педагогічного технікуму Н. Веселовської

Колективізація с.-господарства

Колективізація на селі проводиться для того, щоб […] [209] с.- господарство мати більші прибутки, колективна обробка землі. Коле в нас буде колективізація, то буде менше витрат і більше прибутків; вони будуть робити в купі і не треба буде кожному окремо намагатись придбати собі реманент, а буде реманент у них загальний.

Веселовська Н. [210]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 54. Оригінал.

Примітки

209. У тексті одне слово не прочитане.

210. Помітка: Грам. – Задов. Усно – Задов.