Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 231 1931, жовтня 9. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму Г. Герасименка

Наказ № 169/226

Директора Бердянського Педагогічного Технікуму від 9 жовтня 1931 р.

І. Враховуючи напружену міжнародну обстановку, бешену військову підготовку з боку капіталістичних країн, бурхливий зріст нашого соціялістичного будівництва примушує кожного з нас бути наготові захисту наших досягнень, недооцінкою військової небезпеки рішуче боротись і щоденно бути напоготові.

Така недооцінка була проявлена з боку члена бюро ТДО Авіохему т. Тарана 6 жовтня, який зірвав організацію гуртків поглиблення військових знань.

За зрив роботи роблю т. Тарану зауваження, т. Дворніков своєчасно не повідомив мене.

Наказую:

т. Дворнікову, як військ. керівнику та зав. кабінетом, до 16 жовтня організувати військові академ. гуртки з таким розрахунком, щоб студенти під час перебування в Педтехнікумі змогли пройти всі види гурткової роботи. Гуртками охопити в обов’язковому порядку все студентство.

Проробити питання, щодо керівництво цими гуртками та забезпечення лектурою погодив з ТДО Авіохемом і дати мені на затвердження.

В місячний термін проробити питання щодо організації таборних зборів студентів першого курсу.

Організувати консультацію району діяльності Технікуму, про що широко повідомити всіх учителів.

ІІ. Згідно з програмою НКО, що вимагають від студентів обов’язкового практикуму з тонального мистецтва в хорі або в музгуртках, а також ураховуючи:

a) Надзвичайне загострення клясової боротьби на муз. ідеологічному фронті і потребу в студ. хорі як в організованій бойовій одиниці проти ворожих впливів;

б) Дуже низький рівень муз. розвитку студентства і низового вчительства, що не дає змоги широко використовувати муз. мистецтво як один з найсильніших засобів комуністичного виховання мас;

в) Кількість годин на тональне мистецтво не достатнє.

Наказую:

1. Обов’язкова участь в хорі та музгуртках студентів, що визнані для того придатними.

т. Страшевському та Профкому встановити дні й часи праці, а також кількісний склад в цих гуртках.

Профкому прийняти на увагу студентів цих гуртків під час громадського навантаження.

2. 30 жовтня 1931 р. на широких зборах студентів, вчителів міста та робітництва поставити науково-популярну доповідь т. Страшевського на тему: «Поворот на музичному фронті», де зробити відповідний злам в роботі.

ІІІ. Згідно постанови лекторської наради від 16/IX і затверджена мною про організацію академгуртків до цього часу не виконана (крім природничого та суспільствознавчого кабінетів) життєписів ще лектори не подали (крім Соболя). //

Наказую:

1. Академ. гуртки організувати до 20 жовтня. Керівників цих гуртків подати на затвердження.

2. Життєпис подати до 15 жовтня.

3. Методкомісії обговорити питання щодо організації науково-технічних гуртків серед вчительства і подати на затвердження Райметодкому 21 жовтня.

ІV. До цього часу ще маємо великі неполадки по гуртожитках, відсутність будь-якого режиму часу, відсутність елементарних правил гігієни, помічаються хуліганські вчинки (брутальна лайка в гуртожитку ч. 6).

Пропоную:

1. Всім студентським організаціям розгорнути масово-виховну роботу серед студентства (втягнення всіх до громадської роботи, вплив через стінчасопис і т. інш.).

2. За припущення хуліганських вчинків (брутальна лайка, вигуки) в гуртожитку ч. 6 у великих кімнатах одноповерхового будинку старшому по гуртожитку (що живе в цих кімнатах) т. […] [234] роблю зауваження, що до цього часу не вжив відповідних заходів. Студентам Бородкіну та Ставрову виносю догану з попередженням із занесенням в особисту справу за неприпустиму поведінку в гуртожитку.

3. Студенту Романову роблю зауваження за неприпустиме ставлення до майна технікуму (відрізав електричний дріт); коменданту гуртожитків зробити ремонт де зіпсував Романов за його рахунок.

4. Профкому організувати два декадника чистоти гуртожитків, наперед широко обговорив це питання на масових зборах. Поставити низку доповідей лікарського персоналу на ці теми.

5. В основному встановлюю такий режим часу для студентів, що мешкають в гуртожитку:

а) Вставати о 6 год. ранку.

б) Самообслуговування й сніданок з 6 до 7 час. 30 хв.

с) Навчання: перша зміна від 7-30 до 13 год.

д) Перерва на обід від 13 до 14-30 хв.

е) Самостійна проробка в Технікумі від 14-30 до 17 год.

г) Перерва на вечерю від 17 до 19 год.

ж) Громадська робота від 19 до 22 год.

з) Відпочинок, сон з 22 до 6 год. ранку (гасити світло о 23 г.).

Цей розпорядок широко проробити по всіх гуртках.

Педологічному кабінету опрацювати цей режим науково, наслідки широко популяризувати серед студентів.

V. Виключаю з Технікуму студента 2-го курсу весняного набору Олефіра Гаврила Андрійовича, як соціяльно-чуждий елемент: батько позбавлений виборчих прав за службу в гайдамаках та карному загоні Григоровича, який карав червоних повстанців на Україні, а Олефір Гаврило з’являється утриманцем свого батька.

Директор [Підпис] /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 209. – Арк. 1 – 2. Оригінал.

Примітки

234. У тексті прізвище не прочитане.