Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 237 1932. – Проект постанови про організацію Бердянського Інституту соціального виховання і Робітфаку при ньому

Проект постанови

Бердянського РПК про організацію Бердянського ІСВ та Робітфаку при ньому

І. Надаючи великого політичного значіння справі організації Бердянського Педагогічного Інституту та Робітфаку при ньому, що забезпечує готування висококваліфікованих педагогічних кадрів так для Бердянського району, як і Дніпропетровської області, РПК ухвалює:

1. Взявши на увагу жорсткий термін, що його надано для закінчення набору до інституту та Робітфаку зобов’язати дирекцію інституту та парторганізацію розгорнути негайно масову роботу так по місту Бердянську, як й в районах комплектування, щоб забезпечити соціяльний склад вступників та відповідну їх підготовку.

2. Зобов’язати РК ЛКСМУ та фракцію Міськпрофради всебічно допомогти справі набору шляхом притягнення до цієї роботи профоб’єднань та осередків ЛКСМУ, виділивши для цього найкращі робітничі та комсомольські кадри.

3. Доручити Культпропу написати листа від РПК до Райпаркомів району комплектування про всебічну допомогу в справі організації набору.

4. Зобов’язати фракцію Міськради та Начміліції т. Говзмана всебічно допомогти інституту з тим, аби не пізніше як 10 числа всі помешкання, що їх відведено під гуртожитки для студентів та викладацького складу, було звільнено від сторонніх мешканців і передано інституту для переведення тим відповідного ремонту.

5. В зв’язку з труднощами щодо матеріяльного забезпечення студентів інституту та Робітфаку, ліжка, матраци, ковдри, простирадла зобов’язати фракцію Міськради, Курортне Управління допомогти інституту цього року потрібними приладдями на договірних умовах.

6. Пропонувати фракції Райспоживспілці забезпечити гуртожитки інституту та Робітфаку потрібними для цього речами.

7. Фракції Гор. По. звернути особливу увагу на організацію харчування студентів та заготівлю для цього потрібних продуктів, не припускаючи ні в якому разі перебою в харчуванні студентів.

8. Рахувати доцільним організувати при інституті ігро-біологічний відділ. Щоб підвести відповідну базу для організації цього відділу, а також щоб сприяти організації огороднього господарства для поліпшення харчування студентів інституту та технікуму, фракції Рай. Вику та зав. Райземвідділу опрацювати питання про відведення відповідної ділянки землі та допомогти придбати інститутові потрібний ремонент.

9. Фракції РВК асигнувати інститутові 5000 крб. дотації для організації матеріяльного забезпечення студентів (гуртожитки, навчальні приладдя тощо).

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 2 – 3. Копія.