Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 215 1930, травень. – Твір вступника до Бердянського педагогічного технікуму М. Левіної

Колективізація сіл.-господарства

Колективізація проводиться для того на селі, щоб підвищити сіл.-господарство. Колективізація для того, щоб підвищити урожайність, щоб ми мали більше прибутків, щоб краще було обробляти землю, щоб весь реманент був колективний, а там кращий огляд. Взагалі колективізація – це велика допомога для селян, які вместі працюють, вместі обробляють землю, а колективний обробок […] [211] шлях до соціалізму.

Левіна Марія [212]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 55. Оригінал.

Примітки

211. У тексті одне слово не прочитане.

212. Помітка: Письм. – Незадов. Усно – Задов. Задов.