Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 224 1930, жовтень. – Список районів проведення комсомольської мобілізації до Бердянського педагогічного технікуму

Список

районів по переведенню комсомольської мобілізації до Бердянського Педтехнікуму

№ п/ч Технікуми Норма мобіль. комс.
1. Бердянський 30
п/ч Райони мобіліз. Норма мобіліз по район. Примітка
1 Бердянський 6
2 Цареконстянтин. 4
3 Миколаївський 4
4 Ново-Миколаївськ. 4
5 Старо-Каранський 4
6 Старо-Керменчицьк. 4
7 Срітенський 4
30

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 2. Копія.