Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 238 1932, жовтня 5. – Розпорядження помічника директора Бердянського педтехнікуму Ю. Кара-Куркчі

До всіх студентів та лекторів Педтехнікуму

На підставі наказу директора від 2/Х ц. р. від 7 жовтня встановлюється такий регламент академроботи в Технікуму:

І лекція – від 8 год. до 8 год. 50 хв.

ІІ лекція – від 9 год. до 9 год. 50 хвилин.

ІІІ лекція – від 10 год. до 10 год.50 хв.

ІV лекція – від 11 год. до 11 год. 50 хв.

V лекція – від 12 год. 10 хв. до 13 год.

VІ лекція – від 13 год. 10 хв. до 14 год.

Вечірній відділ

І лекція – від 6 год. до 6 год. 45 хв.

ІІ лекція – від 6 год. 50 хв. до 7 год. 35 хв.

ІІІ лекція – від 7 год. 40 хв. до 8 год. 25 хв.

ІV лекція – від 8 год. 30 хв. до 9 год. 15 хв.

V лекція – від 9 год. 20 хв. до 10 год. 05 хв.

Пом. Директора [Підпис] Кара-Куркчі

5 жовтня 1932 року.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 15. Оригінал.