Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 216 1930, травень. – Список осіб, зарахованих до Бердянського педагогічного технікуму у весняний прийом

Список студентів, що зараховані до Бердянського Педтехнікуму в весняному прийомі

№ п.п. Прізвище № п.п. Прізвище
1 Птиченко Віра 32 Махотко Варка
2 Кошкарьова Люба 33 Славгородська Любка
3 Богомаз 34 Глущенко Клавдія
4 Ткаченко Ганна 35 Цілуйко Іван
5 Шляхов Микола 36 Олефір Михайло
6 Вержиківська Марія 37 Кацалуха Василь
7 Калужська Клавдія 38 Чичикала Микола
8 Афонасенко Людмила 39 Гольштейн Гіся
9 Федоренко Палажка 40 Вайсерман Гітля
10 Даниленко Павло 41 Глазунов Дмитро
11 Серафимова Марія 42 Сорокіна Олена
12 Іщенко Василь 43 Чебері Мотря
13 Завгородний Грицько 44 Подольський Степан
14 Гладкова Клавдія 45 Ільющенко Антоніна
15 Єчіна Олеся 46 Зіпер Ілько
16 Коваль Варка 47 Терещенко Тетяна
17 Папунова Марія 48 Заїзжай Андрій
18 Байов Іван 49 Мирошниченко Ісаак
19 Стуканова Наталка 50 Василенко Свирид
20 Кохан Таїса 51 Мальований Анатолій
21 Чуб Харлампій 52 Галіна Віра
22 Мазіна Неоніла 53 Левтерьова Варка
23 Афендікова Настя 54 Мурзенко Антоніна
24 Юрьєва Софія 55 Кір’якулова Лизавета
25 Юрьєва Віра 56 Чаган Івга
26 Узунов Микола 57 Груба Дмитро
27 Овсяникова Валентина 58 Юрьєва Галина
28 Литвиненко Марфа 59 Авксентьєва Тетяна
29 Могильний Хведір 60 Чепеленко Ганна
30 Падалка Одарка 61
31 Зубашенко Клавдія 62

Відмовлено в зарахуванні:

Веселовська – за соц. станом.

Запропоновано представить документи:

Краснопольський – Відомості про батьків;

Гамову – про податок;

Стеценко – всі документи, що вимагаються до вступу.

Приймальна комісія

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 63. Оригінал.