Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 228 1931, серпня 29. – Постанова директора Бердянського педтехнікуму Г. Герасименка

Постанова Директора

по Бердянську Педтехнікумі від 29 серпня 1931 року

1. Навчання з другим дошкільним відділом розпочинається з 10-го вересня ц/р, з другим весняним шкільного відділу розпочинається з 20-го вересня, а всі останні з першого жовтня. Третій курс дошкільного відділу іде на практику згідно призначення.

2. Для керівництва гуртожитком організовую житлову комісію під головуванням завгоспа т. Педя. Члени комісії – постійні представники від профкому і бюро колективу ЛКСМУ.

Тимчасово до організації профкому та колективу комсомолу доручаю тов.

3. Завгоспу та коменданту гуртожитків до 5 вересня розставити всі кроваті, набити соломою матраци, зробити відповідну дезинфекцію; щодо знищення клопів приголосив відповідного фахівця. Пронумерував всі кроваті по кожному гуртожитку, зробити опис всього майна по гуртожитках і кімнатах. Здати в ремонт всі ламані кроваті. Зробити негайно здібний столярний та стекольний ремонт. Вжити всіх заходів щодо вивозки з дворів сухих і мокрих нечистот. По учбовому корпусу підлогу натерти алінахтом. Справити по всіх будинках Педтехнікуму електрику.

4. Приміщення студентів по гуртожитках перевести по курсах, а по кімнатам бригадно. В гуртожиток по вул. Дзержинського переважно вмістити другий весняний курс шкільного відділу, дошкільний 2-й курс по вул. Освіти в одноповерховий будинок.

5. Для перевірки готовності з боку гуртожитків утворити комісію з МК спілки Робос, від студентства, перевірку зробити п’ятого вересня, склав відповідного акта.

Директор [Підпис] /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 207. – Арк. 1. Оригінал.