Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 234 1932, вересня 10. – Наказ тимчасово виконуючого обов’язки директора Бердянського педтехнікуму Ю. Кара-Куркчі

Наказ ч.

Директора Бердянського Педтехнікуму від 10.ІХ. 32 р.

Затверджую такий розподіл кімнат під кабінети та аудиторії на 1932 – 33 учб. рік

1-2 кімната Хем. лабораторія
3 кімната Хем. аудиторія
4 кімната Кабінет фізкультури
5 кімната […] [236] аудиторія
6 кімната Кабінет географії та креслення
7 кімната Аудиторія природозн. та краєзн.
8 кімната Кабінет природознавства
9 кімната Живий куток і куток краєзнавства
10 кімната Книгозбірня
11 кімната Військ. кабінет
12-13-14 кімната Кабінет суспільствознавства
16-17-18кімната Фізичний кабінет та лабораторія
19 кімната Фізична аудиторія
20 кімната Аудиторія
21 кімната Математ. кабінет
22 кімната Кабінет обр. творч. мистецтва
23 кімната Кабінет мови та літератури
24 кімната Кабінет тон. мистецтва
25-26 кімната Педагогічні аудиторії
27, 29 кімната Пед. кабінет і політех. музей
28 Лекторська та навч. частина

Т. В. О. Директора: /Кара-Куркчі/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 209. – Арк. 35. Копія.

Примітки

236. У тексті одне слово не прочитане.