Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 220 1930, вересня 24. – Відомості про кількість студентів у кожній групі Бердянського педагогічного технікуму

Наявний склад студентів Бердянського Педтехнікуму на 24 ІХ 30 року

За спис-ком Не при-було Не від-відують Наяв-ність Примітка
1 2 3 4 5 6
«А» 31 4 - 27
«Б» 33 2 - 31
«С» 31 1 - 30
«Д» 36 7 2 27
«Е» 34 4 1 29
Разом 165 17 [215] 3 144
«А» 37 2 - 35
«Б» 36 4 2 30
«С» 28 2 1 25
«Д» 28 6 1 21
«Дошк» 39 2 1 36
Разом 168 16 5 147
1 2 3 4 5 6
«А» 25 3 2 20 2 не бажають вчитися
«Б» 25 2 2 21
«С» 28 2 1 25
«Дошк» 40 3 1 36
Разом 118 10 6 102
Разом по курсах 451 44 15 392
Практ. 3-х […] [216] ІІІ курс. 82 82
[…] [217] набір 160 160
Разом 693 634

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 148. – Арк. 6. Копія.

Примітки

215. Так у тексті.

216. У тексті одне слово не прочитане.

217. У тексті одне слово не прочитане.