Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 227 1930. – Договір про соцзмагання Бердянського індустріального технікуму з педагогічним, аграрним технікумами та ФЗУ

Соціялістичний договір

З часу короткої боротьби з клясовим ворогом при наступі на соціялістичному фронті, визначаючи, що соцзмагання як метод комуністичної праці – єдиний стимул для поборення клясового ворога, а разом з тим і наших труднощів, колектив Бердянського Індустріяльного Технікуму викликав на соцзмагання колектив Педтехнікуму, Агротехнікуму та ФЗУ, зобов’язуючись з свого боку виконати на 1 травня 1931 року такі пакти:

І. В галузі виробництва:

А. З боку лекторів:

1) 100 % явка на роботу без запізнення.

2) 100 % виконання учбових програмів.

3) Участь в студгуртках по засвоєнню теоретичних курсів.

4) Організувати змагання лекторів.

Б. З боку студентів:

1) 100 % відвідування без запізнень.

2) 100 % встигаємість.

3) 100 % виконання робочих плянів.

4) Зниження браку на виробництві під час практики.

5) 100 % охоплення ударництвом на виробництві і в учобі.

6) Організувати ударну бригаду по раціоналізації з метою найкращого догляду та використанням знарядь праці.

7) 50 % охоплення передплатою науково-технічної літератури.

ІІ. В галузі суспільно-корисної праці:

А. З боку лекторів:

1) Підготувати для ВИШів 5 колгоспників, забезпечивши їх стипендіями в час навчання на курсах по підготовці до ВИШів.

2) Ліквідувати неписьменність 10 осіб.

3) Взяти на себе метод керівництва студентів-ліквідаторів неписьменності.

4) Виділити лекторів для обслуговування вчителів 2-го концерту по політехнізації.

5) Висвітлювати профспільчанське та академ. життя в районовій та стенгазеті.

6) Жодного ухилення від виконання профнавантаження.

7) 100 % передплата позики індустріялізації «5 років за 4».

8) 100 % участь у […] [231] спілки Робос.

9) 100 % участь у добр. т-ствах.

10) Виїзди на посівну кампанію з метою машинізації сільськ. господарства.

Б. З боку студентів:

1) Ліквідувати неписьменність 200 осіб.

2) Брати участь во всіх політичних та громадських кампаніях.

3) 100 % участь на трудовому фронті.

4) Взяти підшефним Ко-осередком осередок Радфедерації.

5) 100 % передплата позики індустріялізації «5 років за 4».

6) Охоплення всіх студентів воєнізацією. //

7) Виїзд ремонтних бригад на село.

8) 100 % участь в […] [232] студентів.

В галузі побуту.

9) 100 % виконання внутрішнього розпорядку та регляменту по гуртожиткові.

10) Виховання пролетарської етики.

ІІІ. В галузі політосвіти.

А. З боку лекторів:

1) 100 % передплата газети НУ «Комуніст» та «Більшовицька Зірка».

2) Проробка постанови ХІ та ХVІ з’їздів Партії.

Б. З боку студентів:

1) 100 % передплата комсомольської преси.

2) 100 % охоплення політнавчанням комсомольців-студентів, так і позапартійних.

Для перевірки здійснення пактів договорів колектив Б.І.Т. від лекторів виділяє т. Крючка, від штабу змагання т. Артеменко і від загальних зборів колективу студентів т. Гайкутіса.

Всі матеріяли по виконанню договорів мусять фіксуватись у зошиті по окремих пактах.

Уповноважені для підпису цього договору від лекторів –

Від студентів –

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 173. – Арк. 5 – 6. Копія.

Примітки

231. У тексті одне слово не прочитане.

232. У тексті одне слово не прочитане.