Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 240 1932. – Проект резолюції Президії оргкомітету спілки робітників освіти Дніпропетровської області

Проект резолюції

на доповідь Пом. Директора Бердянського Пед. Технікуму про роботу 6-ти місячних педкурсів при Бердянському Пед. Технікуму

Заслухавши доповідь про організацію та роботу 6-ти місячних педкурсів при Бердянському Пед. Технікуму, Президія Обл. Оргкомітету спілки Робос Дніпропетровської області констатує:

І. Вся підготовча робота до організації курсів та набір курсантів переведенні добре.

1). Курси укомплектовані з перебільшенням контингенту, встановленого від Наркомоса; потрібно було прийняти 180 комсомольців, було прийнято 181, завдяки достатньо переведеній роботі по окремих районах щодо значіння і роботи курсів та їх укомплектуванню.

2). Своєчасно було забезпечено курси приміщенням для навчання та гуртожитками.

3). Повністю укомплектовано курси викладачами відповідної кваліфікації.

4). До початку роботи курсів розроблено й обговорено на методнараді та циклових об’єднаннях навчальні пляни, програми та робітні пляни для курсів.

2. Але Президія Оргкомітету Обласного спілки Робос відмічає неприпустимий великий відсів курсантів (із 181 курсанта-комсомольця на 15/VІ відкликано 9 та виключено1, і вибуло без пояснення причин 35), що трапився завдяки бюрократизму і недбайливому ставленню з боку місцевих постачальних організацій (Райпостач. відділ, Горпо, Міськкоопхарч) щодо постачання та харчування курсантів. Постанова Наркомпостачання та Вукоопхарч щодо забезпечення цих курсантів не була своєчасно виконана, що привело до такого великого відсіву:

1). Наряди на борошно й продукти із Обласн. постач. відд. прибули з великим запізненням (лише в травні місяці).

2). Співробітники з Бердянського Горпо ці наряди затримували довгий термін, не даючи їх за призначенням (цю справу пере//дано до РСІ).

3). І зараз ще стан харчування курсантів незадовільний, хліб видається не регулярно, крупа невідомо де ділася, якість харчування низька, що ставить під загрозу дальнійшого відсіву із курсів.

Зважаючи на це, Обл. Оргвідділ вважає за потрібне звернутись до Обл. Постач. Відділу, аби всі наряди на продукти надсилались лише на Бердянський Міський Коопхарч, який мусить відповідати за нормальне харчування курсантів.

Звернутись до Обл. Відділу Народної Освіти, аби останній дав відповідну директиву РВНО вжити всіх рішучих заходів до мобілізації постачання курсів.

Запропонувати Райкому спілки Робос перевести відповідну роботу для покращення роботи курсів.

3. Констатувати, що навчальна робота курсів йде нормально, але труддисципліна не достатня серед курсантів. Запропонувати дирекції курсів та профорганізації вжити рішучих заходів до підняття труддисципліни.

4. Відмічаючи, що серед курсантів не достатньо розгорнуто соціялістичні методи праці, соцзмагання й ударництва, запропонувати дирекції курсів та профорганізації Пед. Технікуму провести відповідну роботу щодо пожвавлення соцзмагання й ударництва серед курсантів.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 32 – 33. Копія.