Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 255 1931, квітень. – Постанова директора Бердянського педагогічного технікуму Г. Герасименка

Копія

Постанова № 3

Директора Бердянського педтехнікуму

1. З 16 квітня 1931 року початок лекцій буде з 8 годин ранку. Тривалість академ годин буде 45 хвилин, між лекціями перерви не буде.

Дзвоники будуть даватись в такі часи:

Перша зміна
1, 2 лекція 8 год. 9 г. 30 хв.
3, 4 лекція 9 г. 40 хв. 11 г. 10 хв.
5, 6 лекція 11 г. 30 хв. 1 год.
7 лекція 1 г. 10 хв. 1 г. 55 хв.
Друга зміна
1, 2 лекція 3 год. 4 г. 30 хв.
3, 4 лекція 4 г. 40 хв. 6 г. 10 хв.
5, 6 лекція 6 г. 30 хв. 8 год.
7 лекція 8 г. 10 хв. 8 г. 55 хв.

2. У першу зміну працює шкільний і дошкільний відділи педтехнікуму, а в другу зміну працюють комсомольські курси.

3. Зав. учбовою частиною комсомольських курсів призначаю т. Клішова.

Директор педтехнікуму /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 216. – Арк. 13. Копія.