Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 250 1931, березня 26. – Відомість про соціальний стан стипендіатів Бердянського педтехнікуму

Відомість

про стипендіятів Бердянського Педтехнікуму

по соцстану

по стану на 26/ІІІ 31 р.

Назва курсу Ро-біт-ники Най-мити Бід-няки Серед-няки Служ-бовці Кус-тарі Ви-хов. д/б Ра-зом Примітка
«А» весн. 5 - 17 2 1 - - 25 Студенти-стипендіяти, що зараз навчаються в Педтехнікумі
«Б» весн. 5 - 15 2 1 - - 23
«С» весн. 5 - 14 1 1 - - 21
«Д» весн. 10 1 12 2 3 - - 28
«А» шк. ос. 4 - 11 5 3 - - 23
«Б» шк. ос. 3 - 16 3 1 - - 23
«А» дошк. 3 1 20 - - - 1 25
«Б» дошк. 3 - 17 3 1 - - 24
ІІ А 7 1 8 3 - - - 19
ІІ Б 6 - 18 4 - - - 28
ІІ дошк. 2 - 10 1 2 - 3 18
ІІ дошк. 8 - 9 1 1 - 1 20
ІІІ «А» 2 2 4 2 1 1 - 12
ІІІ «Б» - - 14 - - - - 14
ІІІ «С» 9 - 11 - 3 - - 23
Разом 72 5 196 29 18 1 5 326
ІІ «А» 7 - 6 2 - - - 15 Стипендіяти, що зараз на практиці
ІІ «Б» 12 - 8 1 2 - - 23
ІІІ «А» 5 - 3 1 1 - 1 11
ІІІ «Б» 5 - 3 3 2 - - 13
ІІІ «С» 5 - 9 1 2 - - 17
Разом 34 - 29 8 7 - 1 79
Всього 106 5 225 37 25 1 6 405

Бухгалтер [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 214. – Арк. 5. Оригінал.