Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 244 1932, липень. – Інформація про діяльність райбази при Бердянському педагогічному технікумі

Райбаза Бердянського району

при Бердянському Пед. Технікумі

Інформація за минулу роботу та перспективи роботи на серпень місяць.

За пляном роботи Райбази на 1931/32 рік намічалось:

1. Провести набір заочників до VІ прийому; для переведення цієї роботи лекторські сили Пед. Технікуму у вересні 31 року були надіслані в Бердянський район, ця робота продовжувалась до лютого 32 р. шляхом агітації на районових та кущових конференціях; кінцевий наслідок – наявність 160 заочників.

2. Визначити вчительський актив району, який би допомагав Райбазі в роботі, одержавши потрібний інструктаж через щомісячні конференції; актив визначено, частково використовано, але щомісячний інструктаж на переведений.

3. Організувати пересувні бібліотеки – виконано частково через складність придбання потрібної літератури.

4. Організувати декадний семінар для ватажків-піонерів – виконано.

5. Перевести декадний політехнічний семінар для інструкторів майстерень села – виконано.

6. Утворити районовий педологічний кабінет, перепустивши через педологічні курси в першу чергу декількох педагогів міських шкіл – кабінет організовано і він провадить роботу за допомогою педагогів-педологів.

7. Організувати тематичну та індивідуальну консультацію – здійснено по лінії районового метод керівництва в спосіб переведення показкових лекцій при зразковій школі.

8. Організувати консультацію для заочників – здійснено шляхом визначення на кожний пед. курс консультантів, які в порядкові громадського навантаження повинні давати поради і вказівки заочникам, визначивши для цього певні числа і надсилаючи Райбазі відомості за свою роботу.

Намічалося за пляном на червень, але згідно розпорядження центру відсунуто на серпень:

1. Декадний політехнічний семінар для завів 4-х річок та завпедчастиною.

2. Декадний семінар для робітників дошкільних закладів.

3. Педологічний 40-ка годинний семінар для частини вчителів села, аби утворити на селі кадри педагогів-педологів.

4. 15-ти денний семінар методологічно-методичного змісту для заочників VІ прийому, а також для вчителів, які не охоплені заочним навчанням.

Під час переведення політехнічних семінарів використовуються центральні міські майстерні та Першотравневий й Чорноморсько-Азівський заводи. Лекторські сили, які обслуговують роботу Райбази, вербуються головним чином з Пед. Технікуму, а також з учительського активу.

Зав. Райбазою /Молдавський/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 212. – Арк. 46 – 47. Копія.